Projektet Ndërkombëtare

Projektet Ndërkombëtare

International Projects

Visegrad – Java e Ndërmarrësisë

Java e Ndërmarrësisë synon të sjellë kulturën dhe ndikimin e sipërmarrjes në Visegrad për studentët e Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Po kështu, Java e Ndërmarrësisë synon të shërbejë si një urë lidhëse midis akademisë, komunitetit dhe biznesit. Në thelb ideja që qëndron prapa kësaj jave është që të marrin të rinjtë në bord me mendësinë ndërmarrëse në mënyrë që të gjenerojnë rritje ekonomike dhe mundësi punësimi për vendet e Ballkanit duke ndjekur përvojat më të mira të Visegradit në këtë kontekst. Përmes kësaj, siguroni punëtori për ndërmarrësi të ofruara nga 4 universitete të ndryshme nga Vishegradi në fushën e ndërmarrësisë.

Partnerët: Universiteti Szent István, Hungari, Universiteti J.Selye, Fakulteti Ekonomik, Slovaki, Universiteti Metropolitan Pragë, Republika Çeke

Zhvillimi i Turizmit Rural (Përkrahur nga: Komisioni Evropian)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Trajnim për GIZ (Përkrahur nga: GIZ)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Sipërmarrja e Turizmit (Përkrahur nga: Komisioni Evropian)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Edukimi STIKK (Përkrahur nga: Shoqata e TIK-ut në Kosovë)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Trajnim dhe Edukim mbi Aftësitë e Buta: Kandidat për PunPun (Përkrahur nga: GIZ)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Aftësi për Zhvillimin e Biznesit (Përkrahur nga: YEP dhe USAID)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Aftësitë e Zhvillimit të Ndërmarrësisë (Përkrahur nga: YEP dhe USAID)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Programi i Arsimit Themelor (Përkrahur nga: BEP dhe USAID)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.