Qeveria Studentore

qeveria studentore

Misioni

Qeveria Studentore është e fokusuar në mbrojtjen e interesave e të gjithë studentëve në UNI - Universum International College dhe zhvillimin e ideve dhe projekteve të ndryshme të cilat kontribojnë në ngritjen e përformances së tyre studentore dhe ofrimin e një ambienti sa më të këndshem dhe shoqëror për të gjithë studentët

mission
vision

Vizioni

Qeveria studentore ka për qëllim, gjithëpërfshirjen e studentëve në aktivitete të ndryshme, pjesëmarrjen dhe aplikimin për projekte të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe perkrahjen e studentëve në ide të ndryshme inovative të cilat kanë të bëjnë me jeten studentore në UNI - Universum International College.

Struktura

GovernmentStructure

Kryesia

Kujtim Gjokaj

Kujtim Gjokaj

President
Leart Krasniqi

Leart Krasniqi

Zv.Presidenti
Lirim Avdyli

Lirim avdyli

Sekretar
Yll Arfiaj

yll arifaj

Përgjegjësi për Logjistikë
Eshref Shala

eshref shala

Koordinator për Marrëdhenie me Publikun
Halit Statovci

halit statovci

Koordinator për Organizim të Eventeve
Olta Grajçevci

olta grajçevci

Koordinatore për Rrjete Sociale
Eriona Mulaj

eriona mulaj

Koordinatore për Organizim te Klubeve