unnamed

BA në Dizajn Interieri

Arberita Beka
Last Update 21 May, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

ⓘ Në proces të akreditimit!

UNI – Universum International College fuqizohet dhe menaxhohet nga Arizona State University, Universiteti më i madh publik në SHBA dhe nr. #1 për inovacion, duke iu ofruar kështu studentëve arsimim të klasit botëror. Mësoni teknikat më të fundit me teknologjinë më inovative, bashkohuni me nismën e dizajnerëve të nivelit botëror duke u futur thellë në gjenezën e artit të dizajnit. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Dizajn Interieri sot!  
Pse BA në Dizajn Interieri?
 • Zhvilloni një kuptim themelor të fushës së dizajnit të brendshëm.
 • Identifikoni dhe vlerësoni rolin e dizajnit të brendshëm në formësimin e hapësirave.
 • Përvetësoni konceptet kryesore të dizajnit, të tilla si ekuilibri, harmonia, ritmi dhe kontrasti.
 • Zbatoni parimet e dizajnit në mënyrë efektive për të krijuar hapësira estetike të këndshme.
 • Zhvilloni aftësi të aftë për hartim, duke përfshirë planet e dyshemesë, lartësitë dhe seksionet.

Pse në Universum International College?

 1. Studime me Standarde Amerikane
 2. Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
 3. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 4. Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
 5. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 6. Qasje në kurrikulen eArizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Mundesitë e punësimit pas diplomimit: Të diplomuarit në Kozmetologji kanë këto mundësi të punësimit:
 • Punësim në qendra estetike si kozmetologjist
 • Këshillues i bukurisë, Inspektor i industrisë kozmetologjike
 • Specialist i lëkurës
 • Prezentues i produkteve kozmetike
 • Hapja e qendrës tuaj estetike

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Historia e dizajnit te mbrendshem 6 1 Teoria e Dizajnit dhe Kodi i Ndërtimit 6
2 Teoria e ngjyres 6 2 Planifikimi i Hapësirës dhe Vëndosja e Mobiljeve 6
3 Projektim dhe Vizatim Arkitektonik 6 3 Sistemi i ndertimit dhe materialet 6
4 Hyrja ne dizajnin e mbrendshem 6 4 Auto CAD 6
5 Gjuhe angleze specifike 6 5 Studentët duhet të zgjedhin 1 nga lendet:
 • Shkrim Akademik
 • Gjuhë
 • Statistikë
 • Kërkim
 • Metodologji
 • Historia dhe Stilet e Dizajnit të Brendshëm
6
6 Studim i aftesive 2
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Auto CAD 2 6 1 Dizajni dhe Veprimtaria Njerëzore 6
2 Dizajni i dritave 6 2 Modelimi 3D dhe Visualizimi 6
3 Tekstili dhe materiali 6 3 Dizajni Ambiental dhe Qëndrueshmëria 6
4 Ndertimi dhe dizajnimi i mobiljeve 6 4 Dizajni i kuzhinave dhe banjove 6
5 Studenti duhet të zgjedhë 1 nga lendet:
 • Parimet e Dizajnit (rajon)
 • Marketing dhe Shitje
 • Udheheqja
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
6 5 Lendet opsionale ( zgjedh 1 nga lista)
 • Dizajni Rezidenl
 • Ambienti Ambiental
 • Komunikimi dhe Prezantimi
6
Viti i tretë
Semestri V Semestri VI
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Dizajni komercial 6 1 Etika dhe praktika profesionale 6
2 Realiteti Virtual dhe Realiteti i Zmadhuar në Dizajnin e Brendshëm 6 2 Zhvillimi i Portofolios 6
3 Dizajni i Kujdesit Shëndetësor 6 3 Internship 8
4 Dizajni Universal 6 4 Tema e diplomes 10
5
 • Metodat e Ndërtimit në Dizajnin e Brendshëm
 • Dizajni i Dyqaneve
 • Udheheqja dhe Inovacioni
 • Menaxhimi i Projekteve për Dizajnin e Brendshëm
6

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Kriteret e Regjistrimit
 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë lindje
 • ● Diploma e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Arberita Beka

0/5
5 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info