IMGL7463

BSc. në Shkenca Kompjuterike

Xhelal Jashari
Last Update 25 April, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Transformoni pasionin tuaj për teknologjinë në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Shkencave Kompjuterike!

Mësoni teknikat më të fundit me teknologjinë më innovative, bashkohuni me industrinë më në rritje, konkurroni në nivel lokal dhe ndërkombëtar në zgjidhjen e problemeve përmes kodimit. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Shkenca Kompjuterike sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Profesioni më i paguar në botë dhe me më shumë vende të lira të punës
 2. Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
 3. Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli,
  Finlandë dhe Lituani)
 4. Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Shkenca Kompjuterike kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në koorporata, institucione, kompani të mëdha vendore dhe ndërkombëtare
 • Punësim në fushat e inteligjencës artificiale, robotikës, teknologjisë së lartë dhe zhvillimit të softuerit ose harduerit
 • Hapja e kompanisë tuaj

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Hyrje në Programim & Teknologjitë e Ueb- it61Hyrje në Strukturat e të Dhënave6
2Teoria e Qarqeve dhe Bazat e Elektronikës62Arkitekturë Kompjuterike6
3Gjuhë Angleze I (Elementary I)63Matematika për Shkenca Kompjuterike 26
4Matematika për Shkenca Kompjuterike 164• Analiza e Sistemeve • MIS •Të Folurit në Publik • Shkrim Akademik • Dizajn Kreativ dhe Inovacion • Gjuhë Agleze II ( Elementary II) (studentët duhet të zgjedhin dy lëndë zgjedhore)4
5Etika dhe Teknologjia6
6Shkathtësi Studimi2
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Algoritmet dhe Strukturat e të Dhënave61Kurs Laboratorik Programimi 16
2Programimi i Orientuar nga Objekti62Sistemet e Menaxhimit të Bazës së të Dhënave6
3Hyrje në Telekomunikacion dhe Rrjetat Kompjuterike63Inxhinieri Softuerike6
4Sistemet Operative64Strukturat Diskrete 26
5Strukturat Diskrete 165• Ndërrmarrësia • Shoqëria dhe Teknologjia • Hyrje në Sigurinë e Informacionit • Gjuhë Angleze IV (Intermediate)6
6Gjuhë Angleze III (Pre-intermediate)6
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Zhvillimi i Avancuar i Uebit dhe Shërbimet e Uebit61Metodat e Kërkimit6
2Inteligjencë Artificiale62Orientim në karrierë dhe praktikë6
3Gjuhë e Programuese Java63Tema e Diplomës10
4Rrjetat Kompjuterike të Avancuara64• Zhvillimi i Aplikacionit Mobil • Kursi Laboratorik, Programimi 2 • Multimedia dhe Grafika • Gjuhë Angleze V (Advanced)6
5• Matematikë e Avancuar • Sistemet e Avancuara të Bazave të të Dhënave • Siguria e Aplikacionit dhe Kriptografia • Menaxhimi i Projekteve • Gjuhë Angleze IV (Intermediate)6

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Kriteret e Regjistrimit
 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë lindje
 • ● Diploma e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
0 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Apliko tani