IMGL7463

BSc. në Shkenca Kompjuterike

Xhelal Jashari
Last Update 31 May, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Arizona State Univeristy, një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Transformoni pasionin tuaj për teknologjinë në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Shkencave Kompjuterike!

Mësoni teknikat më të fundit me teknologjinë më innovative, bashkohuni me industrinë më në rritje, konkurroni në nivel lokal dhe ndërkombëtar në zgjidhjen e problemeve përmes kodimit. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Shkenca Kompjuterike sot!

PSE TE STUDIONI NE UNI?

Profesioni që kontribuon në zhvillimin e Agroindustrisë dhe sigurisë ushqimore
Studime me Standarde Amerikane
Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
Praktikë Profesionale dhe Punësim
Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Shkenca Kompjuterike kanë këto mundësi të punësimit:

  • Punësim në koorporata, institucione, kompani të mëdha vendore dhe ndërkombëtare
  • Punësim në fushat e inteligjencës artificiale, robotikës, teknologjisë së lartë dhe zhvillimit të softuerit ose harduerit
  • Hapja e kompanisë tuaj

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Hyrje në Programim & Teknologjitë e Ueb- it 6 1 Hyrje në Strukturat e të Dhënave 6
2 Teoria e Qarqeve dhe Bazat e Elektronikës 6 2 Arkitekturë Kompjuterike 6
3 Gjuhë Angleze I (Elementary I) 6 3 Matematika për Shkenca Kompjuterike 2 6
4 Matematika për Shkenca Kompjuterike 1 6 4 • Analiza e Sistemeve • MIS •Të Folurit në Publik • Shkrim Akademik • Dizajn Kreativ dhe Inovacion • Gjuhë Agleze II ( Elementary II) (studentët duhet të zgjedhin dy lëndë zgjedhore) 4
5 Etika dhe Teknologjia 6
6 Shkathtësi Studimi 2
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Algoritmet dhe Strukturat e të Dhënave 6 1 Kurs Laboratorik Programimi 1 6
2 Programimi i Orientuar nga Objekti 6 2 Sistemet e Menaxhimit të Bazës së të Dhënave 6
3 Hyrje në Telekomunikacion dhe Rrjetat Kompjuterike 6 3 Inxhinieri Softuerike 6
4 Sistemet Operative 6 4 Strukturat Diskrete 2 6
5 Strukturat Diskrete 1 6 5 • Ndërrmarrësia • Shoqëria dhe Teknologjia • Hyrje në Sigurinë e Informacionit • Gjuhë Angleze IV (Intermediate) 6
6 Gjuhë Angleze III (Pre-intermediate) 6
Viti i tretë
Semestri V Semestri VI
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Zhvillimi i Avancuar i Uebit dhe Shërbimet e Uebit 6 1 Metodat e Kërkimit 6
2 Inteligjencë Artificiale 6 2 Orientim në karrierë dhe praktikë 6
3 Gjuhë e Programuese Java 6 3 Tema e Diplomës 10
4 Rrjetat Kompjuterike të Avancuara 6 4 • Zhvillimi i Aplikacionit Mobil • Kursi Laboratorik, Programimi 2 • Multimedia dhe Grafika • Gjuhë Angleze V (Advanced) 6
5 • Matematikë e Avancuar • Sistemet e Avancuara të Bazave të të Dhënave • Siguria e Aplikacionit dhe Kriptografia • Menaxhimi i Projekteve • Gjuhë Angleze IV (Intermediate) 6

Kriteret e Regjistrimit

  • Kriteret e Regjistrimit
  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • ● Certifikatë lindje
  • ● Diploma e shkollës së mesme
  • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
  • ● Certifikata e testit të maturës
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
13 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info