IMGL3828

BA Profesional në Fizioterapi

Xhelal Jashari
Last Update 31 May, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Arizona State Univeristy, një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Transformoni pasionin tuaj për të ndihmuar njerëzit në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Fizioterapisë!

Mësoni teknikat më të fundit, bashkohuni me nismën për të ndihmuar njerëzit në rivendosjen ose përmirësimin e lëvizshmërisë së pacientëve. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Fizioterapi sot!

PSE TE STUDIONI NE UNI?

Profesioni që kontribuon në zhvillimin e Agroindustrisë dhe sigurisë ushqimore
Studime me Standarde Amerikane
Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
Praktikë Profesionale dhe Punësim
Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Fizioterapi kanë këto mundësi të punësimit:

  • Punësim në institucione shëndetësore publike dhe private (Spitale Qëndrore dhe Rajonale)
  • Punësim në Qendra dhe Banja Rehabilituese, Klube sportive
  • Hapja e qendrës tuaj për rehabilitim

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Anatomi I (O) 6 1 Anatomia - Funksioni dhe fiziologjia e sistemit lolomotor (O) 8
2 Etikë 4 2 Hyrje në Metodologjinë Kërkimore 3
3 Biofizikë dhe Biomekanikë 7 3 Fizioterapia në sistemin e kujdesit shëndetësor 5
4 Metoda e Vlerësimit në Fizioterapi 10 4 Baza e Teknikave dhe Fizioterapisë 9
5 Lëndë Zgjedhore/ Gjuhë Gjermane 3 5 Bazat e Mjekësisë Klinike dhe Ndihma e Parë 5
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Ortopedia (O) 8 1 Terapia bazë e punesë 8
2 Çrregullime Osteomuskulare 5 2 Fizioterapia Osteomuskulare 8
3 Kineziologji 6 3 Fizioterapia në Reumatologji 8
4 Fizioterapi Kardio respiratore 5 4 Lënde zgjedhore 3 3
5 Lënde zgjedhore 6 5 Praktika klinike I 8
Viti i tretë
Semestri V Semestri VI
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Neurofiziologjia dhe Neurologji 5 1 Pediatria dhe Fizioterapia në pediatri 7
2 Fizioterapi neurologjike 14 2 Mjekëi Sportive 3
3 Geriatria dhe Fizioterapia në Geriatri(O) 8 3 Lënde zgjedhore 4 (O) 8
4 Fizioterapia në shëndetin e grave 6 4 Praktika klinike 2 8
5 6 5 Punim i Diplomës 9

Kriteret e Regjistrimit

  • Kriteret e Regjistrimit
  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • ● Certifikatë lindje
  • ● Diploma e shkollës së mesme
  • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
  • ● Certifikata e testit të maturës
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
13 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info