stock-photo-a-focused-blonde-woman-wearing-safety-glasses-works-on-a-computer-in-a-laboratory-setting-2458952993-transformed

Bsc. Biomjekësi Laboratorike

Arberita Beka
Last Update 21 May, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

ⓘ Në proces të akreditimit!

UNI – Universum International College fuqizohet dhe menaxhohet nga Arizona State University, Universiteti më i madh publik në SHBA dhe nr. #1 për inovacion, duke iu ofruar kështu studentëve arsimim të klasit botëror. Mësoni dhe përfitoni përvojë praktike në teknikat dhe teknologjitë më të fundit laboratorike si dhe fitoni një bazë të fortë në parimet shkencore që qëndrojnë në themel të shëndetit njerëzor. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme drejt krijimit të zgjidhjeve të reja për sfidat globale të shëndetit, në Biomjekësi Laboratorike!

Pse në Universum International College?

 1. Studime me Standarde Amerikane
 2. Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
 3. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 4. Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
 5. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 6. Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Bsc. Biomjeksi Laboratorike kanë këto mundësi të punësimit:
 • Punësim në laboratore mjekësore
 • Punësim në institucione shëndetësore publike dhe private (Spitale Qëndrore dhe Rajonale)
 • Hapja e qendrës tuaj laboratorike

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Kimi e pergjithshme 6 1 Kimi e pergjithshme organike 6
2 Anatomia, Histologjia dhe Fiziologjia Njerëzore 6 2 Biokimi e pergjithshme 6
3 Biofizike 3 3 Kimi analitike 6
4 Biologjia e qelizes 6 4 Informatika Biomedikale 6
5 Analiza Biomjeksore I 6 5 Shkrim akademik dhe metodat e hulumtimit 3
6 Kimi Toksikologjike 3 6 Gjuhe angleze 3
7 Kontrolli dhe Siguria e Cilësisë në Laborator 3 7 Gjuhe gjermane 3
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Analiza Biomjeksore II 6 1 Metodat fizike ne Biokimi 76
2 Gjenetika njerezore 6 2 Biokimia klinike 6
3 Principet e Avancuara të Biokimisë 6 3 Imunologjia me imunokimikën 6
4 Phlebotomy 6 4 Mikrobiologjia me Parazitologjinë 6
5 Kimi fizike themelore 3 5 Biostatistika 3
6 Gjenetika biomedikale 3 6 Psikotropët dhe Abuzimi me Droga 3
7 Big Data dhe Intelligjenca Artificiale në Shkencat Biomedikale 3 7 Bioteknologjia e Bimëve dhe Shëndeti Njerëzor 3
Viti i tretë
Semestri V Semestri VI
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Puna ne laborator (praktike) 6 1 Bazat e Mjekësisë së Transfuzionit dhe Transplantacionit 6
2 Hematologjia Klinike 6 2 Kulturat Qelizore dhe të Indeve 6
3 Seminari i Teknologjisë Dentare 6 3 Teknikat në Virologinë Diagnostike 3
4 Mikrobiologjia Klinik 6 4 Bioetika 3
5 Patologjia dhe Histopatologjia 3 5 Tema e diplomes 10
6 Projekt punim 3 6 Diagnoza e Emergjencës në Laborator 3
7 Ekonomia e Biznesit dhe Industria Biomedikale 3 7 Inxhinieri Biomedikale dhe Pajisjeve Mjekësore 3

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Kriteret e Regjistrimit
 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë lindje
 • ● Diploma e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Arberita Beka

0/5
5 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info