133429075_10159187072312244_1036747060803742616_n

BSc. në Infermieri

Xhelal Jashari
Last Update 19 April, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Transformoni pasionin tuaj për kujdesin shëndetësor në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Infermierisë!

Mësoni teknikat më të fundit, bashkohuni me nismën për adresimin e nevojave në zhvillim të kujdesit shëndetësor të të gjithë njerëzve duke punuar në ofrimin e kujdesit infermieror. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Infermieri sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Profesioni më human, një rrugë karriere shpërblyese dhe përmbushëse
 2. Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
 3. Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli,
  Finlandë dhe Lituani)
 4. Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Infermieri kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në institucione shëndetësore publike
 • Punësim në institucione shëndetësore private
 • Hapja e qendrës tuaj për kujdes infermieror

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Bazat e Infermierisë profesionale (I)71Bazat e Infermierisë profesionale (II)7
2Etika në Infemieri32Anatomi, Fiziologji dhe Patologji (II)6
3Anatomi, Fiziologji dhe Patologji (I)63Biokimi dhe biofizik5
4Gjuhë Angleze ose Gjermane34Gjuhë Angleze ose Gjermane (II)3
5Komunikimi në shëndetësi dhe Infermieria profesionale45Praktika Infermierore në kujdesin parësor5
6Mikrobiologji46Edukimi shëndetësor dhe Promovimi4
7Psikologji37
8Shkathësi studimi28
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Kujdesi Infermieror për pacientët me sëmundje të brendshme111Kujdesi Infermieror për fëmijë dhe adoleshentë10
2Të ushqyerit dhe dieta32Kujdesi Infermieror për të moshuarit, gerontologji dhe Rehabilitim7
3Sociologjia e sëmundjes dhe shëndetit33Farmakologji3
4Shëndeti I familjes dhe komunitetit34Kujdesi Infermieror dhe shëndeti mendorë7
5Programi diagnostik dhe terapeutik75Lëndë zgjedhore3
6Lëndë zgjedhore36
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Kujdesi Infermieror në kirurgji.141Kujdesi Infermieror për shëndetin e gruas, Gjinekologji dhe Obstetrik11
2Shëndeti publik me epidemiologji dhe statistikë32Mjekësia emergjente me Anesteziologji3
3Shëndeti mjedisorë33Onkologji dhe Kujdesi Infermieror paliativ5
4Metoda hulumtuese34Organizimi, Menaxhimi dhe udhëheqja në shëndetësi and kujdesi Infermieror3
5Lëndë zgjedhore35Punimi I diplomes10

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • Certifikatë lindje
 • Diploma e shkollës së mesme
 • Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
5 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Apliko tani