133429075_10159187072312244_1036747060803742616_n

BSc. në Infermieri

Xhelal Jashari
Last Update 19 April, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Arizona State University, një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Duke përfituar nga pikat e forta përkatëse të të dy institucioneve, ky partneritet krijon dhe ofron programe dhe diploma të bashkë-brenduara, që kontribuojnë në formimin e identitetit akademik të UNI-t. Mbi të gjitha ne sigurojmë që studentët tanë të marrin një kurrikulë arsimore në përputhje me standardet më të avancuara të vendosura nga ky institucion i njohur ne nivel global. Eksploroni programet e ndryshme të të ofruara nga UNI, secila e projektuar me përpikëri për të ofruar një përzierje unike të bazës teorike dhe përvojës praktike, si rezultat i përpjekjeve bashkëpunuese midis UNI dhe Universitetit Shtetëror të Arizonës. UNI vazhdon të tregojë përkushtimin e tyre për nxitjen e inovacionit dhe gjithëpërfshirjes brenda arsimit të lartë.Transformoni pasionin tuaj për kujdesin shëndetësor në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Infermierisë!

Mësoni teknikat më të fundit, bashkohuni me nismën për adresimin e nevojave në zhvillim të kujdesit shëndetësor të të gjithë njerëzve duke punuar në ofrimin e kujdesit infermieror. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Infermieri sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Studime me Standarde Amerikane
 2. Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
 3. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 4. Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
 5. Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Infermieri kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në institucione shëndetësore publike
 • Punësim në institucione shëndetësore private
 • Hapja e qendrës tuaj për kujdes infermieror

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Bazat e Infermierisë profesionale (I) 7 1 Bazat e Infermierisë profesionale (II) 7
2 Etika në Infemieri 3 2 Anatomi, Fiziologji dhe Patologji (II) 6
3 Anatomi, Fiziologji dhe Patologji (I) 6 3 Biokimi dhe biofizik 5
4 Gjuhë Angleze ose Gjermane 3 4 Gjuhë Angleze ose Gjermane (II) 3
5 Komunikimi në shëndetësi dhe Infermieria profesionale 4 5 Praktika Infermierore në kujdesin parësor 5
6 Mikrobiologji 4 6 Edukimi shëndetësor dhe Promovimi 4
7 Psikologji 3 7
8 Shkathësi studimi 2 8
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Kujdesi Infermieror për pacientët me sëmundje të brendshme 11 1 Kujdesi Infermieror për fëmijë dhe adoleshentë 10
2 Të ushqyerit dhe dieta 3 2 Kujdesi Infermieror për të moshuarit, gerontologji dhe Rehabilitim 7
3 Sociologjia e sëmundjes dhe shëndetit 3 3 Farmakologji 3
4 Shëndeti I familjes dhe komunitetit 3 4 Kujdesi Infermieror dhe shëndeti mendorë 7
5 Programi diagnostik dhe terapeutik 7 5 Lëndë zgjedhore 3
6 Lëndë zgjedhore 3 6
Viti i tretë
Semestri V Semestri VI
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Kujdesi Infermieror në kirurgji. 14 1 Kujdesi Infermieror për shëndetin e gruas, Gjinekologji dhe Obstetrik 11
2 Shëndeti publik me epidemiologji dhe statistikë 3 2 Mjekësia emergjente me Anesteziologji 3
3 Shëndeti mjedisorë 3 3 Onkologji dhe Kujdesi Infermieror paliativ 5
4 Metoda hulumtuese 3 4 Organizimi, Menaxhimi dhe udhëheqja në shëndetësi and kujdesi Infermieror 3
5 Lëndë zgjedhore 3 5 Punimi I diplomes 10

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • Certifikatë lindje
 • Diploma e shkollës së mesme
 • Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
17 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info