Projektet Tjera

Akademia e Tutorëve

A ju pëlqen të ligjeroni? Filloni karrierën gjatë studimeve duke aplikuar si TUTOR në Akademinë e Tutorëve. Ndjek trajnim, aftësohu dhe organizo trajnimin tënd! Na trego pasionin tënd për të ligjeruar duke u regjistruar këtu.Akademia e Tutorëve

A ju pëlqen të ligjeroni? Filloni karrierën gjatë studimeve duke aplikuar si TUTOR në Akademinë e Tutorëve. Ndjek trajnim, aftësohu dhe organizo trajnimin tënd! Na trego pasionin tënd për të ligjeruar duke u regjistruar këtu.Këshillimet

Stafi akademik është në dispozicion të studentëve për këshillime akademike. Koha për këshillim duhet të caktohet në bashkëpunim me profesorët. Studentët mund të këshillohen me profesorë edhe përmes emailave zyrtar.

PROJEKTET TJERA

Projektet tjera

Si pjesë e angazhimit tonë për të nxitur inovacionin dhe krijimin e ndryshimeve pozitive, UNI - Universum International College merr pjesë mënyrë aktive në projekte vendore dhe ndërkombëtare.

Universum International College është pjesë e shumë projekteve ku bashkëpunon me partnerë të ndryshëm. Në përgjithësi, qëllimi i këtyre projekteve është adresimi i çështjeve sfiduese dhe hulumtimi i ideve të reja.  Duke bashkëpunuar me instuticione  të tjera, ne jemi në gjendje të bashkojmë perspektiva dhe ekspertiza të ndryshme për të zhvilluar zgjidhje dhe qasje inovative.

Përfshirja në këto iniciativa gjithashtu mundëson që Universum International College të zgjerojë bashkëpunimin me partnerë të tjerë.

Zhvillimi i Turizmit Rural

Objektivi specifik i kësaj detyre është të ofrojë trajnime për përfituesit e projektit (familjet rurale, individët e rinj të papunë dhe gratë dhe shoqatat dhe institucionet përkatëse) mbi fillimin e biznesit, zejtarinë dhe zhvillimin institucional. Perkrahur nga: Komisioni Europian

Trajnim për GIZ

Objektivi specifik i kësaj detyre është të ofrojë trajnime për përfituesit e projektit (familjet rurale, individët e rinj të papunë dhe gratë dhe shoqatat dhe institucionet përkatëse) mbi fillimin e biznesit, zejtarinë dhe zhvillimin institucional. Perkrahur nga: GIZ

Sipërmarrje turistike

UNI - Universum International College është nënkontraktuar nga Komisioni i BE-së për të kryer trajnime dhe zhvillim të aftësive të biznesit për 100 Ndërmarrës të Turizmit në rajonin e Prishtinës, si pjesë e strategjive të zhvillimit rajonal. Perkrahur nga: Komisioni Europian

STIKK Arsimi

Universum International College është kontraktues i STIKK Education sa i përket mësimdhënies dhe mbajtjes së ligjëratave. STIKK Education është krijuar për të adresuar në mënyrë specifike pengesat në lidhje me zhvillimin e aftësive dhe trajnimit. Perkrahur nga: Asociacioni i Kosovës për TIK

Trajnim dhe edukim mbi Aftësitë e buta: Kandidati PunPun

Ky trajnim u zhvillua në emër të GIZ-it dhe kishte për qëllim zhvillimin e aftësive të transferueshme soft për 22 kandidatë të një reality show arsimor në Kosovë. Universum ishte ngarkuar me mbajtjen e ligjëratave dhe punëtorive. Perkrahur nga: GIZ

Aftësitë e zhvillimit të biznesit

Dispozitat e Trajnimit të Aftësive për Zhvillimin e Biznesit për Ndërmarrësit e Rinj (USAID YEP) është një projekt përmes të cilit Universum ka kryer trajnime në vende të ndryshme për Ndërmarrësit e Rinj (YEP).Perkrahur nga : YEP dheUSAID

Aftësitë e zhvillimit të sipërmarrjes

Universum International College fitoi projektin nga YEP/ USAID për të trajnuar 1000 të rinj. Objektivi kryesor i kësaj detyre ishte të ofrojë mbështetje për 1000 Sipërmarrës të Rinj (mosha 18- 35) në 16-20 bashki të ndryshme. Perkrahur nga: YEP dhe USAID

Programi i Arsimit Bazë

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte ofrimi i ndihmës dhe logjistikës në realizimin e disa llojeve të programeve të zhvillimit profesional për nivele të ndryshme përfituesish nga shkollat publike fillore dhe të mesme të ulëta. Perkrahur nga: BEP dhe USAID

Rinia dhe Punësimi

Ky projekt synon mbledhjen e informacionit dhe vlerësimin e sfidave të zyrave të karrierës në disa komuna. Këto të dhëna do të përpunohen dhe raporti përfundimtar për gjendjen aktuale sa i përket Rinisë dhe Punësueshmërisë.Perkrahur nga: SOLIDAR SWISS

Projekti VISEGRAD 1, 2 dhe 3

Java e Sipërmarrjes synon të sjellë kulturën dhe ndikimin e sipërmarrjes së Vishegradit tek studentët e Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Po kështu, EW synon të shërbejë si një urë lidhëse midis akademisë, komunitetit dhe biznesit. Perkrahur nga: FONDI VISEGRAD

Get in The Ring (GITR)

Get in the Ring është një ngjarje jofitimprurëse e themeluar nga Qendra Erasmus për Sipërmarrjen në Holandë me qëllim që të bashkojë sipërmarrësit në mbarë botën në mënyrë që të sigurojnë financim për sipërmarrjet e tyre. Perkrahur nga: Qendra Erasmus për Sipërmarrje në Holandë

Startup Weekend Fest

Ky projekt synon të ofrojë aftësi praktike për sipërmarrje të reja, biznese të reja, individë apo grupe me ide biznesi që synojnë të rrisin kapacitetet e tyre të biznesit. Ky event u mundëson të rinjve të realizojnë idetë e tyre të biznesit.

Java Globale e Sipërmarrjes Partner Global

Ngjarja e Javës së Sipërmarrjes përfshin një sërë aktivitetesh që pjesëmarrësit të bashkëpunojnë dhe të sjellin risi në startup-et dhe bizneset ekzistuese. Java Globale e Sipërmarrjes sjell novatorë dhe krijues të vendeve të punës.

Monitorimi Global i Sipërmarrjes (GEM)

Projekti Monitorimi Global i Sipërmarrjes (GEM) është një vlerësim vjetor i aktivitetit sipërmarrës, aspiratave dhe qëndrimeve të individëve në një gamë të gjerë vendesh.

Code Weekend Fest – CWF

Code Weekend Fest synon të sjellë të rinj nga rajoni përreth dhe t'i ndihmojë ata të fitojnë njohuri dhe aftësi themelore të nevojshme në lidhje me kodimin dhe njohjen e gjuhëve koherente të programimit.

KosICT Tech Festival

KosICT filloi 5 vjet më parë si një konferencë rajonale me synimin për të sjellë në Ballkan temën e trendit global të IT- së. Por me mbi 50 folës gjatë 4 viteve të fundit dhe më shumë se 1000 pjesëmarrës, zgjerimi ishte i pashmangshëm.

Hapësira për reciklim

Universum International College ka investuar dhe ka shtuar një objekt shtesë në kampus i cili shërben si hapësirë ​​krijuese. Makerspace përbëhet nga dysheme dhe orendi që janë bërë nga druri, metali dhe plastika e ricikluar.

Bibliotekë e ricikluar

Deri në vitin 2024 Universum aspiron të kanalizojë konsumin e tij të energjisë elektrike përmes opsioneve të energjisë së rinovueshme si panelet diellore.

Ekonomia e ripërtrishme dhe riciklimi

Universum International College përmes dixhitalizimit dhe softuerit të sofistikuar me kapacitet të madh ka reduktuar konsumin e letrës me më shumë se 40%. Në vitet në vijim, UNI synon të kalojë pa letra.

Politikat e Mbrojtjes së Mjedisit

Disa nga politikat e miratuara së fundmi përfshijnë: • Politika e zgjuar e kampusit • Politika e blerjes së pajisjes • Politika e gjelbërimit dhe mbjelljes

arCc

Projekti arCc nënkupton marrjen e përgjegjësisë për ndryshimet klimatike (Project – arCc). Fillimi fillestar për këtë propozim u shkaktua nga treguesit e ndryshimeve klimatike si valët e të nxehtit, ndryshimet dhe kushtet jonormale të motit dhe fatkeqësitë natyrore.

PROJEKTI CLIMAS

Qëllimi kryesor është të sigurohet që universitetet e bashkëpunimit të përfshijnë ndryshimet klimatike në kurrikulat e programeve të ndryshme akademike si dhe të zhvillojnë një modul për ndryshimet klimatike dhe qëndrueshmëri.