Publikimet

hulumtimet

Publikimet Institucionale

Institucioni ynë mbështetë dhe inkurajon profesorët që të angazhohen aktivisht në publikime akademike dhe hulumtuese.

Vlerësim i shkathtësive digjitale të qytetarëve të Kosovës

Ndikimet ekonomike si pasojë e masave mbrojtëse të COVID-19 në vendet në zhvillim; me fokus në Kosovë

Revista Hulumtuese Studentore - Vëllimi 1

Revista Hulumtuese Studentore - Vëllimi 2

Revista Hulumtuese Studentore - Vëllimi 3

Revista Hulumtuese Studentore - Vëllimi 4

Projekt Hulumtues

POLITICS AND ELECTIONS – A SURVEY OF VOTERS’ OPINIONS

KONSUMIMI I PRODUKTEVE VENDORE NË KOSOVË

KOSOVO NATIONAL ELECTIONS 2014: PUBLIC POLICY CONCERNS DURING THE ELECTION CAMPAIGN

Revista Hulumtuese Studentore - Vëllimi 5

KOSOVO NATIONAL ELECTIONS 2014: PUBLIC POLICY CONCERNS DURING THE ELECTION CAMPAIGN

Publikimet akademike

Profesorët e Kolegjit Universum vazhdmisht marrin pjesë në konferenca hulumtuese më qëllim që të prezantojnë hulumtimet dhe publikimet e veta.