UCSD

Qendra e Hulumtimeve

Qendra për zhvillim të qëndrueshëm - Universum International College

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm në Universum International College (UCSD) promovon dhe bën hulumtime që të arrijë qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm në tri fusha kryesore: ekonomike, sociale dhe mjedisore.

GOOD HEALTH AND WELL BEING

SDG 3 is one of the 17 Sustainable Development Goals, which aims to “ensure a healthy life and well-being for all at all ages.”

At Universum International College, we are committed to this objective. Through a range of events, including conferences and symposia, as well as diverse activities and our dedicated Health Support Center, we actively contribute to the cultivation of good health and overall well-being for our students. We firmly believe that a healthy student body is the cornerstone of a healthier society and community. Our collective efforts are dedicated to building a brighter, healthier future for all.

QUALITY EDUCATION

“Quality Education,” as one of the 17 Sustainable Development Goals, focuses on providing equal and high-quality education for all students. Universum International College offers equal opportunities and strives to provide high-quality education to all students through interactive lectures and various activities such as Public Lectures, Seminars, and free training for graduates in various fields. Additionally, all students, even those not enrolled at our university, have the opportunity to use the Universum International College library at no cost.

GENDER EQUALITY

‘Gender Equality,’ is at the heart of our values at UNI. We are dedicated to promoting gender equality and empowering women and girls in all aspects of our work. Our commitment to this goal extends to our academic programs, community initiatives, and the campus environment. We believe in a world where all genders have equal opportunities and rights, and we actively work towards achieving this vision.”PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

“Partnerships for the Goals”, underscores our commitment to working together to achieve a sustainable and inclusive future. At UNI, we recognize the power of collaboration, and we actively engage in partnerships with various stakeholders, including other institutions, organizations, and communities. Together, we strive to address global challenges, foster innovation, and create a better world for all.

Enviromental Impact

Financuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian

Partnerët:
1. Universiteti Aalborg , Danimarke
2. Universiteti për Shkenca Shëndetësore, Informatikë Mjekësore dhe Teknologji,
3. Instituti i Teknologjisë Holon, Izrael
4. Kolegji Akademik Hadassah (HAC), Izrael
5. Instituti i Shkencave Weizmann, Izrael
6. Universiteti Teknik Çek në Pragë, Republika Çeke
7. Instituti Arsimor Teknologjik i Kretës, Greqi
Website: Kliko KËTU

Disabled access

Financuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian

Partnerët:
1. Universiteti Aalborg , Danimarke
2. Universiteti për Shkenca Shëndetësore, Informatikë Mjekësore dhe Teknologji,
3. Instituti i Teknologjisë Holon, Izrael
4. Kolegji Akademik Hadassah (HAC), Izrael
5. Instituti i Shkencave Weizmann, Izrael
6. Universiteti Teknik Çek në Pragë, Republika Çeke
7. Instituti Arsimor Teknologjik i Kretës, Greqi
Website: Kliko KËTU

ITEM

Financuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian

Partnerët:
1. Universiteti Aalborg , Danimarke
2. Universiteti për Shkenca Shëndetësore, Informatikë Mjekësore dhe Teknologji,
3. Instituti i Teknologjisë Holon, Izrael
4. Kolegji Akademik Hadassah (HAC), Izrael
5. Instituti i Shkencave Weizmann, Izrael
6. Universiteti Teknik Çek në Pragë, Republika Çeke
7. Instituti Arsimor Teknologjik i Kretës, Greqi
Website: Kliko KËTU

Qëllimet kryesore të zhvillimit social

 • Konferenca Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe Mjekësore
 • Simpoziumi Infermieri
 • Dita Boterore Shendetit Publik
 • Dita Boterore kunder Diabetit
 • Dhuro Gjak shpeto jete
 • Të reduktohet jobarazimi

Sustainable goals 7

Qëllimet kryesore të zhvillimit mjedisor

 • Të përmirësohet uji i pastër dhe kanalizimet
 • Të rritet energjia e përballueshme dhe e pastër
 • Të organizohen aksione për ngrohjen globale
 • Të zhvillohet jeta nën ujë
 • Të garantohet paqja, drejtësia dhe institucionet e forta

Qëllimet kryesore të zhvillimit ekonomik

 • Të luftohet uria
 • Të bëhet puna e denjë dhe rritja ekonomike
 • Të rritet industria, inovacioni dhe infrastruktura
 • Të mobilizohen qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme
 • Të krijohet vetëdijësimi për konsumin dhe prodhimin e përgjithshëm