Trajnimi i ASU për stafin akademik

Trajnimi i ASU për stafin akademik

Çka është trajnimi i ASU për stafin akademik?

ASU CareerCatalyst ofron trajnime për zhvillimin e Aftësive Profesionale dhe Teknike të Karrierës brenda universiteteve partnere. Ky program përfshin të gjitha trajnimet arsimore pa diplomë, të orientuara nga karriera, duke përfshirë programet e Arsimit të Vazhdueshëm dhe Profesional të ASU-së, dhe trajnimin e të gjithë stafit të universitetit direkt nga materialet e ASU.
Dy trajnimet e ofruara nga ASU CareerCatalyst për universitetet partnere të Cintana gjinden në platformën e ASU dhe paraqesin mundësi për stafin që të përditësohen në fushën e re të shfrytëzimit të Inteligjencës Artificiale (AI).

Këto dy programe që ofron ekskluzivisht për stafin e UNI janë:

AI Foundations: Prompt Engineering

Trajnimi i shpejtë i inxhinierisë në ASU është një mundësi unike për të hyrë në botën e ChatGPT dhe modeleve të mëdha gjuhësore (LLM). Projektuar nga Andrew Maynard, një ekspert në teknologjitë transformuese, ky trajnim i pajis kandidatët me aftësitë e nevojshme për të shfrytëzuar fuqinë e ChatGPT në mënyrë efektive.

AI Foundations: Scripting ChatGPT with Python

Nga përmirësimi i përvojave të klientëve te krijimi i automatizuar i përmbajtjes, AI është në hov të zhvillimit. Kursi ynë, "Bazat e AI: Skriptimi i ChatGPT me Python", u ofron kandidatëve një bazë të fortë në kuptimin dhe përdorimin e versionit më të fundit të GPT-3.5 të OpenAI, një model i përparuar i AI për përpunimin e gjuhëve.