dizajn grafik

BA në Dizajn Grafik

Xhelal Jashari
Last Update 31 May, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Arizona State University, një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Transformoni pasionin tuaj për dizajn në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Dizajnit Grafik!

Mësoni teknikat më të fundit me teknologjinë më innovative, bashkohuni me nismën e dizajnerëve të nivelit botëror duke u futur thellë në gjenezën e artit të dizajnit. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Dizajn Grafik sot!

PSE TE STUDIONI NE UNI?

Profesioni që kontribuon në zhvillimin e Agroindustrisë dhe sigurisë ushqimore
Studime me Standarde Amerikane
Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
Praktikë Profesionale dhe Punësim
Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Dizajn Grafik kanë këto mundësi të punësimit:

  • Punësim në kompani vendore dhe ndërkombëtare të Dizajnit Grafik
  • Punësim si Drejtor kreativ, UX Designer, UI Designer, Dizajner/e i/e produkteve, Animator multimedial, Dizajner Web-i, Dizajner i logove dhei reklamave etj.
  • Hapja e kompanisë tuaj për Dizajn Grafik

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Historia e Artit dhe Dizajnit (O) 5 1 Ilustrime (O) 5
2 Hyrje në Dizajn Grafik I (O) 4 2 Fotografia (O) 4
3 Mendimi Kreativ (O) 4 3 Tipografia dhe Shtrirja II (O) 6
4 Tipografia I (O) 5 4 Dizajn II (O) 6
5 Hyrje në Dizajn Grafik (O) 6 5 Arte të Bukura ( Teoria dhe Praktika) (O) 5
6 Semiotika 6 Teknikat e Vizualizimit (Z) 4
7 Shkathtësi studimi 2 Gjuhë angleze (Z) 4
Dizajni i Qëndrushëm (Z) 4
Komunikim në Organizata (Z) 4
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Fotografia Digjitale (O) 3 1 Brendimi dhe Indentitteti Vizual (O) 5
2 Koncept në Dizajn (O) 6 2 Metodat Hulumtuese në Dizajn (O) 5
3 Teknologjia e Printimit dhe Paketimit (O) 6 3 Dizajnimi dhe Zhvillimi I Ueb – it (O) 5
4 Komunikimi në Dizajn (O) 5 4 Editimi I Videove Digjitale (O) 5
5 Dizajni Grafik dhe Multimedia (O) 6 5 Arti Bashkekohor (O) 5
6 Dizajni Ergonomik (Z) 4 6 Lidership dhe Negociata (Z) 5
7 Menaxhimi i Artit (Z) 4 7 Gjuhë Angleze (Z) 5
8 Gjuhë Angleze (Z) 4 8 Etika dhe Teknologjia (Z) 5
9 Sjella Organizative 4
Viti i tretë
Semestri V Semestri VI
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Video efektet dhe posproduksioni (O) 6 1 Ndërmarrësia dhe Krijimi i Ndëmarrjeve të Reja (O) 6
2 Grafika Kompjuterike 3D dhe Animacionet I (O) 6 2 Orientimi në karrier dhe Puna Praktike (O) 8
3 Dizajni I Produktit (O) 6 3 Grafika Kompjuterike 3D dhe Animacionet II (O) 6
4 Publikimet në Desktop (O) 6 4 Tema e Diplomë/ Projekti Capstone (O) 10
5 Dizajni Strategjik dhe Menaxhmenti (Z) 6
6 Marketingu për Industrinë Kreative (Z) 6
7 Menaxhimi I Projekteve (Z) 6

Kriteret e Regjistrimit

  • Kriteret e Regjistrimit
  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • ●Certifikatë lindje
  • ●Diploma e shkollës së mesme
  • ●Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
  • ●Certifikata e testit të maturës
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
13 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info