261094053_10159950705517244_1643158170600921975_n

BA në Dizajn Grafik

Xhelal Jashari
Last Update 16 May, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Transformoni pasionin tuaj për dizajn në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Dizajnit Grafik!

Mësoni teknikat më të fundit me teknologjinë më innovative, bashkohuni me nismën e dizajnerëve të nivelit botëror duke u futur thellë në gjenezën e artit të dizajnit. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Dizajn Grafik sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Profesioni me pagën më premtuese në treg
 2. Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
 3. Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli,
  Finlandë dhe Lituani)
 4. Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Dizajn Grafik kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në kompani vendore dhe ndërkombëtare të Dizajnit Grafik
 • Punësim si Drejtor kreativ, UX Designer, UI Designer, Dizajner/e i/e produkteve, Animator multimedial, Dizajner Web-i, Dizajner i logove dhei reklamave etj.
 • Hapja e kompanisë tuaj për Dizajn Grafik

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Historia e Artit dhe Dizajnit (O)51Ilustrime (O)5
2Hyrje në Dizajn Grafik I (O)42Fotografia (O)4
3Mendimi Kreativ (O)43Tipografia dhe Shtrirja II (O)6
4Tipografia I (O)54Dizajn II (O)6
5Hyrje në Dizajn Grafik (O)65Arte të Bukura ( Teoria dhe Praktika) (O)5
6Semiotika6Teknikat e Vizualizimit (Z)4
7Shkathtësi studimi2Gjuhë angleze (Z)4
Dizajni i Qëndrushëm (Z)4
Komunikim në Organizata (Z)4
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Fotografia Digjitale (O)31Brendimi dhe Indentitteti Vizual (O)5
2Koncept në Dizajn (O)62Metodat Hulumtuese në Dizajn (O)5
3Teknologjia e Printimit dhe Paketimit (O)63Dizajnimi dhe Zhvillimi I Ueb – it (O)5
4Komunikimi në Dizajn (O)54Editimi I Videove Digjitale (O)5
5Dizajni Grafik dhe Multimedia (O)65Arti Bashkekohor (O)5
6Dizajni Ergonomik (Z)46Lidership dhe Negociata (Z)5
7Menaxhimi i Artit (Z)47Gjuhë Angleze (Z)5
8Gjuhë Angleze (Z)48Etika dhe Teknologjia (Z)5
9Sjella Organizative4
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Video efektet dhe posproduksioni (O)61Ndërmarrësia dhe Krijimi i Ndëmarrjeve të Reja (O)6
2Grafika Kompjuterike 3D dhe Animacionet I (O)62Orientimi në karrier dhe Puna Praktike (O)8
3Dizajni I Produktit (O)63Grafika Kompjuterike 3D dhe Animacionet II (O)6
4Publikimet në Desktop (O)64Tema e Diplomë/ Projekti Capstone (O)10
5Dizajni Strategjik dhe Menaxhmenti (Z)6
6Marketingu për Industrinë Kreative (Z)6
7Menaxhimi I Projekteve (Z)6

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Kriteret e Regjistrimit
 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ●Certifikatë lindje
 • ●Diploma e shkollës së mesme
 • ●Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ●Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
5 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Apliko tani