334273319_1347395615823360_5347257621126697233_n

BA në Shkenca Politike

Prof. Ass. Dr. Valon Murati
Last Update 16 Mars, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Transformoni pasionin tuaj për politikë në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Shkencave Politike!

Mësoni fenomenet politike, për të njohur kontekstin politik në të cilin jetojnë në Kosovë, rajon e botë, ekonominë, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacinë. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Shkenca Politike sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Ky program është hapi i parë drejt të kuptuarit dhe të shprehurit se cilat janë dhe duhet të jenë të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja si qytetar
 2. Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
 3. Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli,
  Finlandë dhe Lituani)
 4. Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Shkenca Politike kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në institucione qeverisëse publike si politikan (zyrat politike, agjencitë qeveritare, administratë publike)
 • Punësim në organizata vendore dhe ndërkombëtare si Diplomat, Analist i opinionit publik, Ndihmës Legjislativ, Aktivist, Mbrojtës i interesit të veçantë etj.
 • Hapja e partisë tuaj politike

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Hyrje ne shkencat politike (O)61Statistika per hulumtimet Sociale (O)8
2Hyrje ne Administratë Publike (O)62Politika Krahasuese (O)8
3Hyrje ne Sociologjinë Politike (O)63Ekonomiksi II (O)8
4EFL (O)64EFL (O)8
5Shkrim Akademik (O)65Qeverisja dhe Sistemi Politik në Kosovë (O)8
6Shkathësi Studimi (O)66Metodat Bazike të Hulumtimeve ne Shkencat Shoqërore (O)8
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Politika Krahasuese 2 (O)61Internshipi dhe Orientimi në Karrierë (O)8
2EFL (O)62Lidershipi dhe Negocimi(O)8
3Komunikimi Politik dhe Mediat (O)63Organizatat Nderkombëtare (O)8
4Teoritë e Marrdhënieve Ndërkombëtare (O)64EFL (O)8
5Menaxhim i Burimeve Njerëzore (Z)65Politikat Publike (Z)8
6Politikat e Ambientit (Z)66Politikat Ekonomike të BE-së (Z)8
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1E Drejta Ndërkombëtare Publike (O)61Politikat e Evropës Juglindore (O)8
2Menaxhimi i Projekteve (O)62Analiza e Politikës së Jashtme (O)8
3EFL (O)63EFL (O)8
4Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut(O)64Menaxhimi Publik (O)8
5BE-ja: Historia, Struktura dhe Funksionimi (Z)65Studimet e Paqes (Z)8
6Diplomacia (Z)66Historia e Mendimit Politik (O)8

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë lindje
 • ● Diploma e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Prof. Ass. Dr. Valon Murati

0/5
4 Courses
0 Reviews
0 Students
Drejtor akademik
See more
Apliko tani