334273319_1347395615823360_5347257621126697233_n

BA në Shkenca Politike

Uresa Vllasa
Last Update 31 May, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Arizona State University, një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Transformoni pasionin tuaj për politikë në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Shkencave Politike!

Mësoni fenomenet politike, për të njohur kontekstin politik në të cilin jetojnë në Kosovë, rajon e botë, ekonominë, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacinë. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Shkenca Politike sot!

PSE TE STUDIONI NE UNI?

Profesioni që kontribuon në zhvillimin e Agroindustrisë dhe sigurisë ushqimore
Studime me Standarde Amerikane
Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
Praktikë Profesionale dhe Punësim
Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Shkenca Politike kanë këto mundësi të punësimit:

  • Punësim në institucione qeverisëse publike si politikan (zyrat politike, agjencitë qeveritare, administratë publike)
  • Punësim në organizata vendore dhe ndërkombëtare si Diplomat, Analist i opinionit publik, Ndihmës Legjislativ, Aktivist, Mbrojtës i interesit të veçantë etj.
  • Hapja e partisë tuaj politike

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Hyrje ne shkencat politike (O) 6 1 Statistika per hulumtimet Sociale (O) 8
2 Hyrje ne Administratë Publike (O) 6 2 Politika Krahasuese (O) 8
3 Hyrje ne Sociologjinë Politike (O) 6 3 Ekonomiksi II (O) 8
4 EFL (O) 6 4 EFL (O) 8
5 Shkrim Akademik (O) 6 5 Qeverisja dhe Sistemi Politik në Kosovë (O) 8
6 Shkathësi Studimi (O) 6 6 Metodat Bazike të Hulumtimeve ne Shkencat Shoqërore (O) 8
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Politika Krahasuese 2 (O) 6 1 Internshipi dhe Orientimi në Karrierë (O) 8
2 EFL (O) 6 2 Lidershipi dhe Negocimi(O) 8
3 Komunikimi Politik dhe Mediat (O) 6 3 Organizatat Nderkombëtare (O) 8
4 Teoritë e Marrdhënieve Ndërkombëtare (O) 6 4 EFL (O) 8
5 Menaxhim i Burimeve Njerëzore (Z) 6 5 Politikat Publike (Z) 8
6 Politikat e Ambientit (Z) 6 6 Politikat Ekonomike të BE-së (Z) 8
Viti i tretë
Semestri V Semestri VI
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 E Drejta Ndërkombëtare Publike (O) 6 1 Politikat e Evropës Juglindore (O) 8
2 Menaxhimi i Projekteve (O) 6 2 Analiza e Politikës së Jashtme (O) 8
3 EFL (O) 6 3 EFL (O) 8
4 Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut(O) 6 4 Menaxhimi Publik (O) 8
5 BE-ja: Historia, Struktura dhe Funksionimi (Z) 6 5 Studimet e Paqes (Z) 8
6 Diplomacia (Z) 6 6 Historia e Mendimit Politik (O) 8

Kriteret e Regjistrimit

  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • ● Certifikatë lindje
  • ● Diploma e shkollës së mesme
  • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
  • ● Certifikata e testit të maturës
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Uresa Vllasa

0/5
4 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info