277095230_10160174560527244_8364945516947275237_n

Dizajn Grafik Pearson

Xhelal Jashari
Last Update 12 March, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Programi i Dizajn Grafik në Kolegjin Universum është program i akredituar nga Instituti Anglez BTEC Pearson. Diploma e BTEC janë kualifikime të arsimit të lartë të njohur ndërkombëtarisht në nivelin 4 dhe 5 që janë ekuivalente me vitet e para dhe të dyta të një diplome universitare.

Puna Praktike dhe Punësimi

Studentët e diplomuar nga ky program janë të kualifikuar për të vazhduar karrierën e tyre në: Dizajner Grafik, Drejtor kreativ, UX Designer, UI Designer, Dizajner/e i/e produkteve, Drejtor arti, specialist/e marketing, Artist ose animator multimedial, Dizajner Web-i, Dizajner i logove, Dizajner i reklamave etj.

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Zhvillim Profesional 15 1 Studime Kontekstuale 15
2 Teknika dhe Proçese 15 2 Projekt Individual (Vendosur nga Pearson) 15
3 Shkathtësi Studimi 15 3 Komunikim në Art dhe Dizajn 15
4 Parimet e Vizatimit 15 4 Tipografi 15
5 Praktikat e Dizajnit Grafik 6 5 Nivelet e Gjuhës Angleze II 6
6 Nivelet e Gjuhës Angleze I 2 6 Shkrim Akademik 6
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Aplikimi në praktikë i projekteve bashkëpunuese I 15 1 Aplikimi në praktikë i projekteve bashkëpunuese II 15
2 Studime të Avancuara të Dizajnit Grafik I 15 2 Studime të Avancuara të Dizajnit Grafik II 15
3 Dizajn I Webit 15 3 Sipërmarrja kreative 15
4 Brendi dhe Identiteti 15 4 Praktikë Profesionale 15
5 Nivelet e Gjuhës Angleze III 15 5 Nivelet e Gjuhës Angleze IV 15

Kriteret e Regjistrimit

  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • Certifikatë lindje
  • Diploma e shkollës së mesme
  • Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
  • Certifikata e testit të maturës
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
13 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info