277095230_10160174560527244_8364945516947275237_n

Dizajn Grafik Pearson

Xhelal Jashari
Last Update 20 March, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Programi i Dizajn Grafik në Kolegjin Universum është program i akredituar nga Instituti Anglez BTEC Pearson. Diploma e BTEC janë kualifikime të arsimit të lartë të njohur ndërkombëtarisht në nivelin 4 dhe 5 që janë ekuivalente me vitet e para dhe të dyta të një diplome universitare.

Puna Praktike dhe Punësimi

Studentët e diplomuar nga ky program janë të kualifikuar për të vazhduar karrierën e tyre në: Dizajner Grafik, Drejtor kreativ, UX Designer, UI Designer, Dizajner/e i/e produkteve, Drejtor arti, specialist/e marketing, Artist ose animator multimedial, Dizajner Web-i, Dizajner i logove, Dizajner i reklamave etj.

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Zhvillim Profesional151Studime Kontekstuale15
2Teknika dhe Proçese152Projekt Individual (Vendosur nga Pearson)15
3Shkathtësi Studimi153Komunikim në Art dhe Dizajn15
4Parimet e Vizatimit154Tipografi15
5 Praktikat e Dizajnit Grafik65Nivelet e Gjuhës Angleze II6
6Nivelet e Gjuhës Angleze I26Shkrim Akademik6
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Aplikimi në praktikë i projekteve bashkëpunuese I151Aplikimi në praktikë i projekteve bashkëpunuese II15
2Studime të Avancuara të Dizajnit Grafik I152Studime të Avancuara të Dizajnit Grafik II15
3Dizajn I Webit153Sipërmarrja kreative15
4Brendi dhe Identiteti154Praktikë Profesionale15
5Nivelet e Gjuhës Angleze III155Nivelet e Gjuhës Angleze IV15

Kriteret e Regjistrimit

  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • Certifikatë lindje
  • Diploma e shkollës së mesme
  • Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
  • Certifikata e testit të maturës
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
15 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info