133429075_10159187072312244_1036747060803742616_n

Infermieri Pearson

Xhelal Jashari
Last Update 20 March, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Programi i Infermierisë në Kolegjin Universum është program i akredituar nga Instituti Anglez BTEC Pearson. Diploma e BTEC janë kualifikime të arsimit të lartë të njohur ndërkombëtarisht në nivelin 4 dhe 5 që janë ekuivalente me vitet e para dhe të dyta të një diplome universitare

Puna Praktike dhe Punësimi

Mundësitë e punësimit pas përfundimit të studimeve në këtë lëmi profesionale janë të shumta, si ne Spitalet Qendrore dhe Rajonale, Qendra Rehabilituese, Klube Sportive, Ordinanca dhe Klinika Private. Studentët poashtu mund të avancohen duke vazhduar me specializime infermierore ose duke u fokusuar në pozita menaxhuese në institucione shëndetësore.

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Bazat e Infermierisë profesionale (I) 7 1 Bazat e Infermierisë profesionale (II) 7
2 Etika në Infemieri 3 2 Anatomi, Fiziologji dhe Patologji (II) 6
3 Anatomi, Fiziologji dhe Patologji (I) 6 3 Biokimi dhe biofizik 5
4 Gjuhë Angleze ose Gjermane 3 4 Gjuhë Angleze ose Gjermane (II) 3
5 Komunikimi në shëndetësi dhe Infermieria profesionale 4 5 Praktika Infermierore në kujdesin parësor 5
6 Mikrobiologji 4 6 Edukimi shëndetësor dhe Promovimi 4
7 Psikologji 2 7
8 Shkathësi studimi 3 8
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Kujdesi Infermieror për pacientët me sëmundje të brendshme 11 1 Kujdesi Infermieror për fëmijë dhe adoleshentë 10
2 Të ushqyerit dhe dieta 3 2 Kujdesi Infermieror për të moshuarit, gerontologji dhe Rehabilitim 7
3 Sociologjia e sëmundjes dhe shëndetit 3 3 Farmakologji 3
4 Shëndeti I familjes dhe komunitetit 3 4 Kujdesi Infermieror dhe shëndeti mendorë 7
5 Programi diagnostik dhe terapeutik 7 5 Lëndë zgjedhore 3
6 Lëndë zgjedhore 3 6

Kriteret e Regjistrimit

  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • Certifikatë lindje
  • Diploma e shkollës së mesme
  • Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
  • Certifikata e testit të maturës
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
17 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info