133429075_10159187072312244_1036747060803742616_n

Infermieri Pearson

Prof. MSc. Tevide Shabani
Last Update 20 Mars, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Programi i Infermierisë në Kolegjin Universum është program i akredituar nga Instituti Anglez BTEC Pearson. Diploma e BTEC janë kualifikime të arsimit të lartë të njohur ndërkombëtarisht në nivelin 4 dhe 5 që janë ekuivalente me vitet e para dhe të dyta të një diplome universitare

Puna Praktike dhe Punësimi

Mundësitë e punësimit pas përfundimit të studimeve në këtë lëmi profesionale janë të shumta, si ne Spitalet Qendrore dhe Rajonale, Qendra Rehabilituese, Klube Sportive, Ordinanca dhe Klinika Private. Studentët poashtu mund të avancohen duke vazhduar me specializime infermierore ose duke u fokusuar në pozita menaxhuese në institucione shëndetësore.

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Bazat e Infermierisë profesionale (I)71Bazat e Infermierisë profesionale (II)7
2Etika në Infemieri32Anatomi, Fiziologji dhe Patologji (II)6
3Anatomi, Fiziologji dhe Patologji (I)63Biokimi dhe biofizik5
4Gjuhë Angleze ose Gjermane34Gjuhë Angleze ose Gjermane (II)3
5Komunikimi në shëndetësi dhe Infermieria profesionale45Praktika Infermierore në kujdesin parësor5
6Mikrobiologji46Edukimi shëndetësor dhe Promovimi4
7Psikologji27
8Shkathësi studimi38
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Kujdesi Infermieror për pacientët me sëmundje të brendshme111Kujdesi Infermieror për fëmijë dhe adoleshentë10
2Të ushqyerit dhe dieta32Kujdesi Infermieror për të moshuarit, gerontologji dhe Rehabilitim7
3Sociologjia e sëmundjes dhe shëndetit33Farmakologji3
4Shëndeti I familjes dhe komunitetit34Kujdesi Infermieror dhe shëndeti mendorë7
5Programi diagnostik dhe terapeutik75Lëndë zgjedhore3
6Lëndë zgjedhore36

Kriteret e Regjistrimit

  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • Certifikatë lindje
  • Diploma e shkollës së mesme
  • Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
  • Certifikata e testit të maturës
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Prof. MSc. Tevide Shabani

0/5
2 Courses
0 Reviews
0 Students
Drejtoreshë Akademike
See more
Apliko tani