317690447_502908281868187_80383124945086072_n

BA në Anglisht me Gjermanisht (specializim)

Xhelal Jashari
Last Update 21 February, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Universitetin Shtetëror të Arizonës (ASU), një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Duke përfituar nga pikat e forta përkatëse të të dy institucioneve, ky partneritet krijon dhe ofron programe dhe diploma të bashkë-brenduara, që kontribuojnë në formimin e identitetit akademik të UNI-t. Mbi të gjitha ne sigurojmë që studentët tanë të marrin një kurrikulë arsimore në përputhje me standardet më të avancuara të vendosura nga ky institucion i njohur ne nivel global. Eksploroni programet e ndryshme të të ofruara nga UNI, secila e projektuar me përpikëri për të ofruar një përzierje unike të bazës teorike dhe përvojës praktike, si rezultat i përpjekjeve bashkëpunuese midis UNI dhe Universitetit Shtetëror të Arizonës. UNI vazhdon të tregojë përkushtimin e tyre për nxitjen e inovacionit dhe gjithëpërfshirjes brenda arsimit të lartë.Transformoni pasionin tuaj për komunikim në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Gjuhës Angleze me Gjermanisht!

Mësoni teknikat më të fundit, bashkohuni me nismën për ndërlidhjen e njerëzve përmes çelësit kryesor, komunikimit dhe gjuhës. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Gjuhë Angleze me Gjermanisht sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Studime me Standarde Amerikane
 2. Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
 3. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 4. Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
 5. Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në drejtimin Anglisht me Gjermanisht kanë këto mundësi të punësimit:

 • Mundësi Punësimi si mësimdhënës në institucione publike dhe private të arsimit
 • Punësim si përkthyese në ambasada, institucione, organizata ndërkombëtare, media
 • Hapja e qendrës tuaj për gjuhë

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Integrimi i gjuhës angleze I (O)61Integrimi i gjuhës gjermane II (O)6
2Integrimi i gjuhës gjermane I (O)62Integrimi i gjuhës angleze II (O)6
3Gjuhë shqipe (O)63Hyrje në letërsi (O)6
4Hyrje në linguistikë (O)64Metodat hulumtuese (O)6
5Shkathtësi studimi (Z)25Anglishtja për qëllime specifike (Z)6
6Shkathtësi shkrimi (Z)66Gjuhë gjermane II (Z)6
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Integrimi i gjuhës gjermane III (O)61Integrimi i gjuhës gjermane IV (O)6
2Integrimi i gjuhës angleze III (O)62Integrimi i gjuhës angleze IV (O)6
3Shkrim akademik (O)63Internship dhe orientim në karrierë (O)8
4Morfologji (O)64Gjermanishtja për qëllime specifike (Z)6
5Hyrje në përkthim dhe interpretim (Z)65Leadership dhe negociata (Z)6
6Anglishtja për qëllime specifike (Z)6Praktikë e përkthimit (Z)
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Integrimi i gjuhës gjermane V (O)61Integrimi i gjuhës gjermane VI (O)6
2Integrimi i gjuhës angleze V (O)62Analizë e diskursit (O)6
3Prezentimi dhe të folurit në publik (O)63Tema - Projekti përmbyllës (O)10
4Leksikologji (O)64Sociolinguistikë6
5Histori e gjuhës (Z)65Shkrimi mbi shërbimin në komunitet (Z)6
6Qytetërim gjerman (DACHL) (Z)6

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikaten e lindjes
 • ● Diplomen e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikaten e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
17 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info