317690447_502908281868187_80383124945086072_n

BA në Anglisht me Gjermanisht (specializim)

Xhelal Jashari
Last Update 14 November, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Transformoni pasionin tuaj për komunikim në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Gjuhës Angleze me Gjermanisht!

Mësoni teknikat më të fundit, bashkohuni me nismën për ndërlidhjen e njerëzve përmes çelësit kryesor, komunikimit dhe gjuhës. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Gjuhë Angleze me Gjermanisht sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Gjuha gjermane është një nga gjuhët më të rëndësishme në Evropë dhe së fundmi shumë e kërkuar në tregun e punës
 2. Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
 3. Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli,
  Finlandë dhe Lituani)
 4. Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në drejtimin Anglisht me Gjermanisht kanë këto mundësi të punësimit:

 • Mundësi Punësimi si mësimdhënës në institucione publike dhe private të arsimit
 • Punësim si përkthyese në ambasada, institucione, organizata ndërkombëtare, media
 • Hapja e qendrës tuaj për gjuhë

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Integrimi i gjuhës angleze I (O)61Integrimi i gjuhës gjermane II (O)6
2Integrimi i gjuhës gjermane I (O)62Integrimi i gjuhës angleze II (O)6
3Gjuhë shqipe (O)63Hyrje në letërsi (O)6
4Hyrje në linguistikë (O)64Metodat hulumtuese (O)6
5Shkathtësi studimi (Z)25Anglishtja për qëllime specifike (Z)6
6Shkathtësi shkrimi (Z)66Gjuhë gjermane II (Z)6
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Integrimi i gjuhës gjermane III (O)61Integrimi i gjuhës gjermane IV (O)6
2Integrimi i gjuhës angleze III (O)62Integrimi i gjuhës angleze IV (O)6
3Shkrim akademik (O)63Internship dhe orientim në karrierë (O)8
4Morfologji (O)64Gjermanishtja për qëllime specifike (Z)6
5Hyrje në përkthim dhe interpretim (Z)65Leadership dhe negociata (Z)6
6Anglishtja për qëllime specifike (Z)6Praktikë e përkthimit (Z)
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Integrimi i gjuhës gjermane V (O)61Integrimi i gjuhës gjermane VI (O)6
2Integrimi i gjuhës angleze V (O)62Analizë e diskursit (O)6
3Prezentimi dhe të folurit në publik (O)63Tema - Projekti përmbyllës (O)10
4Leksikologji (O)64Sociolinguistikë6
5Histori e gjuhës (Z)65Shkrimi mbi shërbimin në komunitet (Z)6
6Qytetërim gjerman (DACHL) (Z)6

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikaten e lindjes
 • ● Diplomen e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikaten e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
5 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Apliko tani