BA ne juridik

BA në Juridik

Uresa Vllasa
Last Update 19 April, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Arizona State University, një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Duke përfituar nga pikat e forta përkatëse të të dy institucioneve, ky partneritet krijon dhe ofron programe dhe diploma të bashkë-brenduara, që kontribuojnë në formimin e identitetit akademik të UNI-t. Mbi të gjitha ne sigurojmë që studentët tanë të marrin një kurrikulë arsimore në përputhje me standardet më të avancuara të vendosura nga ky institucion i njohur ne nivel global. Eksploroni programet e ndryshme të të ofruara nga UNI, secila e projektuar me përpikëri për të ofruar një përzierje unike të bazës teorike dhe përvojës praktike, si rezultat i përpjekjeve bashkëpunuese midis UNI dhe Universitetit Shtetëror të Arizonës. UNI vazhdon të tregojë përkushtimin e tyre për nxitjen e inovacionit dhe gjithëpërfshirjes brenda arsimit të lartë.Transformoni pasionin tuaj për drejtësinë në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Juridikut!

Mësoni të drejtën dhe ligjin, bashkohuni me nismën për t’u pajisur me njohuri për çdo profesion që kërkon forcë intelektuale të kombinuar me një qasje praktike ndaj botës. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Juridik sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Studime me Standarde Amerikane
 2. Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
 3. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 4. Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
 5. Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Juridik kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në institucione publike dhe private
 • Punësim si Gjykatës, Prokuror, Avokat, Nëpunës i avokatit, Arbitër, Ekzekutiv ligjor i autorizuar, Detektiv etj.
 • Hapja e zyrës tuaj të avokatisë

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Fillet e së Drejtës (O) 7 1 E Drejta dhe Praktika Parlamentare (O) 7
2 E Drejta Kushtetuese (O) 7 2 Metodologjia Hulumtuese (O) 6
3 Të Drejtat e Njeriut (O) 6 3 Ekonomiksi (O) 6
4 Gjuha Angleze 1 (O) 5 4 Gjuha Angleze II 5
5 Shkrim Akademik (O) 5 5 Sociologjia e së Drejtës (Z) 5
6 Shkathtësi Studimi (O) 2
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 E Drejta Administrative (O) 7 1 Procedura Civile (O) 7
2 E Drejta Civile (O) 6 2 Procedura Penale (O) 7
3 E Drejta Penale (O) 6 3 E Drejta Familjare (O) 6
4 Organizatat Ndërkombëtare (O) 6 4 E Drejta Ndërkombëtare Publike (O) 5
5 Menaxhim i Burimeve Njerëzore 5 Marketingu për Juristë (Z) 5
Viti i tretë
Semestri V Semestri VI
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 E Drejta Trashëgimore (O) 6 1 E Drejta e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (O) 6
2 E Drejta Private Ndërkombëtare (O) 6 2 E Drejta e Detyrimeve (O) 7
3 E Drejta e BE-së (O) 6 3 E Drejta e Ambientit (O) 5
4 E Drejta Komerciale (O) 6 4 Sistemi Gjyqësor i Kosovës (O) 6
5 Kriminalistika (Z) 6 5 Klinika Gjyqësore (Z) 6
Viti i katërt
Semestri VII Semestri VIII
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare (O) 6 1 E Drejta Kontraktore (O) 7
2 Arbitrazhi (O) 6 2 E Drejta Penale – Çështje të Veçanta (O) 7
3 E Drejta Bankare (O) 3 Financat dhe e Drejta Financiare (O) 6
4 Orientimi në Karrierë dhe Internshipi (O) 8 4 E Drejta Ndërkombëtare Humanitare (O) 5
5 E Drejta e Sigurimeve (Z) 4 5 E Drejta Intelektuale (Z) 5

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 4 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 4 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë lindje
 • ● Diploma e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Uresa Vllasa

0/5
4 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info