326566095_690840066070686_5496990044437154531_n

BA në Juridik

Uresa Vllasa
Last Update 16 March, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Transformoni pasionin tuaj për drejtësinë në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Juridikut!

Mësoni të drejtën dhe ligjin, bashkohuni me nismën për t’u pajisur me njohuri për çdo profesion që kërkon forcë intelektuale të kombinuar me një qasje praktike ndaj botës. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Juridik sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Ky program është hapi i parë drejt të kuptuarit dhe të shprehurit se cilat janë dhe duhet të jenë të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja si qytetar
 2. Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
 3. Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli,
  Finlandë dhe Lituani)
 4. Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Juridik kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në institucione publike dhe private
 • Punësim si Gjykatës, Prokuror, Avokat, Nëpunës i avokatit, Arbitër, Ekzekutiv ligjor i autorizuar, Detektiv etj.
 • Hapja e zyrës tuaj të avokatisë

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Fillet e së Drejtës (O)71E Drejta dhe Praktika Parlamentare (O)7
2E Drejta Kushtetuese (O)72Metodologjia Hulumtuese (O)6
3Të Drejtat e Njeriut (O)63Ekonomiksi (O)6
4Gjuha Angleze 1 (O)54Gjuha Angleze II5
5Shkrim Akademik (O)55Sociologjia e së Drejtës (Z)5
6Shkathtësi Studimi (O)2
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1E Drejta Administrative (O)71Procedura Civile (O)7
2E Drejta Civile (O)62Procedura Penale (O)7
3E Drejta Penale (O)63E Drejta Familjare (O)6
4Organizatat Ndërkombëtare (O)64E Drejta Ndërkombëtare Publike (O)5
5Menaxhim i Burimeve Njerëzore5Marketingu për Juristë (Z)5
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1E Drejta Trashëgimore (O)61E Drejta e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (O)6
2E Drejta Private Ndërkombëtare (O)62E Drejta e Detyrimeve (O)7
3E Drejta e BE-së (O)63E Drejta e Ambientit (O)5
4E Drejta Komerciale (O)64Sistemi Gjyqësor i Kosovës (O)6
5Kriminalistika (Z)65Klinika Gjyqësore (Z)6
Viti i katërt
Semestri VIISemestri VIII
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare (O)61E Drejta Kontraktore (O)7
2Arbitrazhi (O)62E Drejta Penale – Çështje të Veçanta (O)7
3E Drejta Bankare (O)3Financat dhe e Drejta Financiare (O)6
4Orientimi në Karrierë dhe Internshipi (O)84E Drejta Ndërkombëtare Humanitare (O)5
5E Drejta e Sigurimeve (Z)45E Drejta Intelektuale (Z)5

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 4 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 4 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë lindje
 • ● Diploma e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Uresa Vllasa

0/5
0 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Apliko tani