Pse gjuha angleze është lingua franca e botës?

image1
Lajme

Pse gjuha angleze është lingua franca e botës?

Sipas Enciklopedisë Britannica, gjuha angleze sot flitet nga rreth 2 miliardë njerëz në të gjithë botën, ndërsa më shumë se 50 shtete e përdorin atë si gjuhë zyrtare. Llogaritet që afërsisht një e treta e njerëzve në botë e përdorin gjuhën angleze. Me prejardhje në masë të madhe nga dialektet e vjetra të gjuhëve gjermanike të angelëve, saksonëve dhe jutëve, ajo është lingua franca e ditëve të sotme. Pra, nuk është më vetëm gjuhë që iu përket folësve amtarë të anglishtes, por mbarë njerëzimit.

Nëse nisemi nga aspekti historik, shtrirja e parë e anglishtes nëpër botë mendohet të ketë ndodhur me zgjerimin e kolonive Britanike në Amerikë, Afrikë, Australi dhe Azi. Ndërsa në ditët e sotme, anglishtja është e mishëruar pothuajse në çdo gjë. Në internet është gjuhë absolutisht dominuese, po ashtu edhe në shkencë, art, kulturë, sport, turizëm, etj.

Për shkak të rëndësisë gjithnjë e në rritje, edhe në Kosovë, mësimi i anglishtes është futur në kurrikula tek moshat më të reja, madje së fundmi, qysh në klasën e parë. Megjithatë, duke e pasur parasysh popullatën tejet të re në vendin tonë, njohja e gjuhës angleze nuk përbën përqindje të kënaqshme; as për nga sasia e as për nga cilësia.

Sido që të jetë, një portë e madhe e mundësive qëndron e hapur për të rinjët tanë çdo ditë, kryesisht për ata që kanë njohuri të forta të gjuhës angleze. Çdo vit jepen qindra bursa ndërkombëtare për studime në universitete prestigjioze. Duke u bazuar në atë se çdo ditë organizata e korporata ndërkombëtare e vendore në Kosovë kërkojnë staf me njohuri të mira të anglishtes, ndër të tjera Koordinatori i Departamentit të Gjuhës Angleze dhe ligjërues në Kolegjin Universum, Prof. Artan Aliu, ka shkruar se këto njohuri nuk mund të fitohen nga rrjetet sociale, por përmes studimeve të mirëfillta që mundësojnë të ardhme të suksesshme edhe përtej kufijve.

Për më shumë informata rreth departamentit të Gjuhës Angleze kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqeni Kolegjin Universum në facebook & instagram.