fbpx

Ankthi dhe depresioni janë ndër çështjet më të zakonshme të shëndetit mendor që përjetojnë të rinjtë sot. Ekspertët pajtohen me shumicë se administrimi i stresit dhe aktiviteti fizik i përditshëm mund të zvogëlojë këto çështje, përfshirë këtu për studentët me autizëm, ADHD, çrregullime në ngrënie dhe çrregullime psikotike dhe skizofreni. Ky kombinim i aftësive të përballimit dhe stërvitjes mund të jetë një alternativë e besueshme ndaj përdorimit ekskluziv të ilaqet kundër depresionit dhe ilaçeve të tjera, dhe duhet të përfshihet në shërbimet e shëndetit mendor të ofruara për studentët në shkolla

Mbajtja e shëndetit pozitiv mendor mund të parandalojë shfaqjen e ankthit dhe depresionit Ndërsa nuk ka asnjë shkak të vetëm të lidhur me ankthin dhe depresionin, arsimtarët mund të përqendrohen në promovimin e faktorëve të mëposhtëm të shëndetit mendor pozitiv të të rinjve që ne e dimë se do të forcojnë aftësitë e studentëve për të përballuar situatat stresuese :

  • Vetëvlerësimi pozitiv
  • Stilet e jetës që përfshijnë aktivitet fizik, zakone të shëndetshme të të ngrënit dhe gjumë cilësor
  • Marrëdhëniet harmonike familjare 
  • Mjedise shkollore mbështetëse që janë të favorshme për të mësuar
  • Marrëdhëniet pozitive student-mësues

Komponenti më i rëndësishëm për studentët për të ruajtur mirëqenien mendore është aftësia e tyre e perceptuar për të përmbushur qëllime dhe detyra sfiduese. Kjo ndjenjë e vetë-efikasitetit shkon krah për krah me vetë-rregullimin, e cila është aftësia jonë për t’u marrë me dhe rikuperuar nga situatat stresuese duke përdorur hapat e mëposhtëm:

  1. Identifikimi i ndjenjave të padëshirueshme, qofshin ato fizike, mendore dhe / ose emocionale
  2. Identifikimi i shkakut kryesor të stresit
  3. Përcaktimi i ndryshimeve që mund të bëhen për të parandaluar ose zvogëluar stresuesit
  4. Propozimi i strategjive për të përballuar ose përshtatur situatën ose çështjen stresuese 
  5. Monitorimi i përmirësimeve në situatë

Kur një i ri mëson të riformulojë mendimet e tij në një dritë më pozitive, veprimet dhe emocionet e tyre do të ndjekin shembullin. Për studentët që përballen me çështje më të rënda të shëndetit mendor, sigurimi i tyre me teknika për të rritur ndjenjën e tyre të arritjes dhe aftësinë për të përballuar situatat stresuese është një qasje më gjithëpërfshirëse sesa vetëm trajtimet e bazuara në ilaçe. 

Burimi: https://www.edcan.ca/articles/the-facts-on-education-how-can-we-best-support-student-mental-well-being/