Kërkesat e shtuara për infermier në spitalet gjermane

Infermieri e pergjithshme (1)
Lajme

Kërkesat e shtuara për infermier në spitalet gjermane

Infermieria është “krahu i djathtë” i mjeksisë, shkak ky që kërkesat në këtë drejtim janë bukur të mëdha në tregun e punës.

Viteve të fundit ka pasur një rritje të kërkesave për infermierë kosovarë në Gjermani.

Departamenti i Infermierisë në Kolegjin Universum ka një program të avancuar i cili synon të mësoj studentët të jenë profesionistë, të kujdesshëm, dhe të parët në punën e tyre.

Universum ofron hapësirat e duhura me të gjitha paisjet që nevojiten për mbajtjen e praktikës dhe për përgatitjen sa më të mirë të studentëve në punën e tyre si infermierë.

Në programin Infermeri e Përgjithshme studentët kanë gjithsej gjashtë semestra ku do të mësojnë lëndët si: bazat e infermierisë profesionale, gjuhë gjermane, anatomi, kujdesi infermieror në kirurgji, kujdesi infermieror për fëmijët dhe adoleshentët, etj.

Për më shumë informata rreth programit kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universum facebook & instagram.