Paga e një Dizajneri Grafik, më premtuesja në treg?

Dizajn Grafik
Lajme

Paga e një Dizajneri Grafik, më premtuesja në treg?

Evaluimi i të bërit biznes ka bërë që disa prej profesioneve që në një kohë nuk janë parë si të domosdoshëm, të kapin vendet e para në prioritizimin e profesioneve të nevojshme brenda një kompanie.

I tillë konsiderohet sot edhe profesioni i dizajnerit/es grafik/e. Mos-ekzistenca virtuale e biznesit në internet me dizajne dhe produkte grafike është gabimi më i madh që mund të bëjë një biznes. Kështu që një dizajner që merret me prodhimin e materialit që do të shpërndahet apo publikohet online është kyq.

Pagat për një fillestar në Dizajn Grafik kapin vlerën deri 450 euro dhe variojnë deri në 1500 euro pas një periudhe përvojë. Paga mesatare vjetore arrin vlerën 36,000 euro, duke e konsideruar edhe faktin që ky profesion mund të ushtrohet edhe në nivel ndërkombëtar (remote).

Një nga kolegjet ku mund të studiohet dizajni grafik me profesorët më inovativë dhe një syllabus të mbushur me projekte reale është Kolegji Universum.

Për më shumë informata rreth programit kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universum facebook & instagram.