Cila është gjuha që sot ka ndikimin më të madh evropian?

image-1170x400
Lajme

Cila është gjuha që sot ka ndikimin më të madh evropian?

Thuhet se rëndësia e studimit është në thelb rëndësia e kërkimit tuaj. Ajo që kërkoni, mund edhe të realizohet, nëse përcjellni hapat e duhur. Duhet ditur se dukuritë dhe proceset e ndryshme në Tokë, në Diell dhe në gjithësi nuk mund t’i shpjegojë vetëm gjeografia, historia dhe sociologjia si shkenca, nëse në parim nuk ekzistojnë edhe gjuhët. Dhe këtu pastaj është suksesi. Por, cila është gjuha që sot ka ndikimin më të madh evropian?

Pa dyshim se gjuha gjermane.

Sot gjuha gjermane është shndërruar një formë komunikimi ku shoqëria evropiane dhe ajo botërore veprimtaritë e saj (veprimtaritë ekonomike dhe akademike) , pastaj format e ndryshme të organizimit të shoqërisë njerëzore (p.sh. shtetet etj.) kanë future në zbatim përdorimin e gjuhës gjermane. Duke u llogaritur diku mbi 100 milion njerëz gjermanofolës, kjo gjuhë ka arritur pushtimin ekonomik edhe në Kosovë dhe lirisht nund te themi se gjuha gjermane ka filluar te konsiderohet si gjuhë kryesore e biznesit evropian.

Në komunikim dhe në fushën e ekonomisë vecmas, ka bërë që më shumë se 60% e studentëve gjermanofolës të punësohen me pagë variabile nga 700-1000 euro në muaj. Madje sa më shumë që është krijuar mundësia e njohjes së gjuhës gjermane aq më shumë është rritur kërkesa e kompanive gjermane për të operuar në tregun e Kosovës. Me avancimin e infrastrukturës, sot është rritur edhe kërkesa e studentëve të studimit të gjuhës gjermane. Të rinjët e Kosovës janë me fat që tashmë kanë një adresë për ngritje në karrierë për të qenë më të pasur duke njohur gjuhën gjermane. Nje mundesi shume të mirë për studim dhe njohje të Gjuhës Gjermane e ofron dhe Kolegji Universum, si specializim të programit Gjuhë Angleze, e këtë duke i’u mundësuar studenteve të bëjnë arritje profesionale në njohje të gjuhës gjermane. Gjuha gjermane është duke u bërë edhe çelesi i suksesit për arritjen në karrierë..

Për më shumë informata rreth programit kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universumfacebook & instagram.