Studentët Ndërkombëtar

Studentët Ndërkombëtarë

Apliko dhe bëhu pjesë e
institucionit më të ndërkombëtarizuar

Një nga shtyllat e UNI - Universum International College është Ndërkombëtarizimi. Prandaj, UNI gjithmonë përpiqet të ofrojë sa më shumë mundësi për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të studiojnë në Kosovë. Ka shumë arsye që studentët dëshirojnë të vijnë në UNI për të studiuar në nivelin Bachelor dhe Master:

worldwide

1.

Përsosmëri
Akademike
diagram-project

2.

Teknologjia e fundit
certificate

3.

Departamente të ndryshme studimi
transfero

4.

Fleksibiliteti
7.hoteleri

5.

Shërbimet për mbështetjen e studentëve
university

6.

Përvoja e jetës studentore

Regjistrimet e studentëve të vitit të parë
– Për shqyrtimin e pranimit, studentët duhet të kenë një performancë mesatare akademike të shkollës së mesme të paktën 3 nga 5 / Mirë / ose një GPA 3.0. Nëse shkolla juaj përdor një shkallë tjetër vlerësimi, ju lutemi na kontaktoni.
– Studentët duhet të plotësojnë kërkesat minimale të Gjuhës angleze (A2 në Anglia Examination ose TOEFL 42-71, IELTS 4.0-5.0)
– Të gjitha dokumentet e paraqitura për shqyrtim duhet të jenë zyrtare, pra të jenë ose origjinale ose kopje të vërtetuara nga bordi provues, një zyrtar pranë institucionit, Ministrisë së Arsimit ose konsullatës.
– Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në gjuhën origjinale.

Pranimi i transferimit të studimeve
Kërkesat e pranimit për transferim ndryshojnë sipas diplomës së kërkuar dhe universitetit ose kolegji nga i cili po transferohet studenti. Prandaj, ju lutemi na kontaktoni direkt në [email protected].

Duhet të aplikohet për pranim si student ndërkombëtar nëse nuk është shtetas i Kosovës ose banor i përhershëm i Kosovës. Nëse dëshironi të studioni në Universum International College, duhet të aplikoni të paktën 6 muaj para datës së fillimit të kursit tuaj duke dorëzuar dokumentet e kërkuara në [email protected]. Aplikimet hapen në prill, kështu që ju mund të filloni punën me formularin që atëherë. Ju duhet të paraqisni aplikimin tuaj deri në fillim të shtatorit. Dokumentet e aplikimit tuaj duhet të jenë të plota dhe të dorëzohen përpara afatit. Aplikimet e vonuara nuk mund të pranohen.

Hapat që duhet të ndjekin studentët ndërkombëtarë:

 1. Zgjidhni programin Bachelor ose Master
 2. Kontrolloni kërkesat e pranimit
 3. Plotësoni formularin e aplikimit dhe mblidhni dokumentet e tjera të nevojshme
 4. Paraqisni dokumentet tuaja në [email protected]
 5. Pas pranimit, kërkohet pagesa e tarifës në Universum International College

DOKUMENTAT E NEVOJSHME PËR APLIKIM

 • Formulari i Aplikimit – Shkarkoni Këtu
 • Certifikatë lindje
 • Kopje e pasaportës (të paktën 6 muaj data e skadimit)
 • Diplomë dhe vërtetim diplomimi nga shkolla e mesme
 • Transkripta e notave
 • Certifikata e gjuhës angleze (të paktën një vit e vlefshme; certifikatat TOEFL, IELTS, ANGLIA janë të pranueshme)

DORËZIMI I DOKUMENTEVE
Për t’u regjistruar në Universum International College ju duhet të dërgoni dokumentet e lartpërmendura në adresën [email protected] me temën Student Ndërkombëtar – Aplikim.

Tarifat
Nëse pranoheni në kolegjin tonë dhe ju duhet të aplikoni për vizë, do të duhet të paguani për semestrin e parë përpara se të aplikoni për vizë dhe më pas Universum International College do të lëshojë një Ftesë, e cila është e nevojshme për aplikimin tuaj për vizë.

Pagesa e rregullt e programit BA është 2600 € për vit akademik (2 semestra). Tarifa mbulon:
– Mësimi
– Akses në teknologjinë përkatëse
– Akses në burimet fizike dhe dixhitale të bibliotekës
– Mjete të të mësuarit multimedial
– Pjesëmarrja në shumicën e ngjarjeve jashtëshkollore
– Pjesëmarrja në konferenca të organizuara nga Universum International College

Tarifa e rregullt e programit MA është 3.200 € për vit akademik (2 semestra). Tarifa mbulon:
– Mësimi
– Akses në teknologjinë përkatëse
– Akses në burimet fizike dhe dixhitale të bibliotekës
– Mjete të të mësuarit multimedial
– Pjesëmarrja në shumicën e ngjarjeve jashtëshkollore
– Pjesëmarrja në konferenca të organizuara nga Universum International College

Tarifa e rregullt për Diplomën e Dyfishtë MA është si më poshtë:
– Diplomë në Universum International College 1600 € për semestër (2 semestra).
– Diplomë në Universitetin Ludwigshafen 2500 € për semestër (2 semestra).

*Tarifat e shkollimit mund të rishikohen çdo vit dhe mund të ndryshojnë. Tarifat mund të paguhen në këste të ndara sipas marrëveshjes me Zyrën e Financave në Universum International College.

Shpenzime Shtesë
– Shpenzimet individuale të udhëtimit
– Shpenzimet e akomodimit
– Vaktet dhe pijet (p.sh. për sende ushqimore)
– Shpenzimet personale
– Sigurim Udhëtimi dhe Leje Qëndrimi

Anulimi
Nëse për çfarëdo arsye vendosni të anuloni aplikimin tuaj, duhet të informoni menjëherë me shkrim Universum International College. Anulimi hyn në fuqi duke filluar nga data kur Universum International College merr këtë njoftim. Asnjë tarifë nuk mund të rimbursohet për anulimin për arsye personale. 

Anulim për shkak të refuzimit të vizës
Një Dokument i Politikës së Rimbursimit duhet të nënshkruhet nga Universum International College dhe studenti ndërkombëtar pas regjistrimit. Në rast të refuzimit të vizës, Universum International College do t’ia kthejë studentit tarifën e marrë të shkollimit brenda 30 ditëve në llogarinë bankare të studentit. Megjithatë, kjo nuk zbatohet nëse refuzimi i vizës është shkaktuar nga neglizhenca personale (p.sh. pranimi i dokumenteve joautentike ose jo të plota). Refuzimi zyrtar i vizës duhet të dërgohet si provë.

Kryeqyteti, Prishtina, është qyteti më i madh në Kosovë me mbi 400.000 banorë, duke e bërë atë qendër administrative. Shumica e popullsisë janë shqiptarë etnikë, por mund të takoni edhe minoritete, të cilat përbëhen nga etnia turke, serbe dhe romake. Prishtina është një qytet shumë dinamik dhe ardhja në Prishtinë do të jetë një përvojë e jetës ku mund të gjeni një kombinim interesant të kulturës tradicionale dhe moderne.

Udhëtimet
Aeroporti Ndërkombëtar Adem Jashari i Prishtinës (PRN) ndodhet në periferi të Prishtinës afërsisht 17 km nga qendra e qytetit. Arritja në Kosovë është shumë e përshtatshme; ka shumë fluturime përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, ose Shkupit, Maqedonisë (2 orë me makinë) dhe Tiranës (4 orë me makinë). Ka autobusë të rregullt nga Evropa Qendrore për në Prishtinë dhe Shkup dhe disa autobusë të përditshëm nga Shkupi në Prishtinë (dhe është shumë i lirë).

Udhëtimet me autobus ndërqytetarë janë shumë të shpeshta dhe ato qarkullojnë nga mëngjesi herët deri në orët e vona të natës. Autobusët për në qytete dhe qyteza të tjera nisen nga stacioni kryesor i autobusëve në Prishtinë (10 minuta në këmbë nga qendra e qytetit.)

Akomodimi
Fatkeqësisht, Universum International College nuk ofron akomodim brenda kampusit për momentin. Prandaj, studentët ndërkombëtarë duhet të organizojnë vetë akomodimin. Për të arritur më shpejt në kampus, me autobus, studentët ndërkombëtarë këshillohen të kërkojnë strehim pranë qendrës së qytetit. Megjithatë, duke qenë se ka linja të rregullta autobusi, nuk është aq e vështirë të arrish në kampus, pavarësisht zonës ku vendos të banosh. Për të marrë një ide se çfarë është e disponueshme në zonë, kontrolloni https://www.airbnb.com ose www.booking.com. Për çmime më të lira, mund të kontaktoni çdo Agjenci Real Estate online ose të postoni kërkesën tuaj për akomodim në Facebook.

Në rast se keni probleme në lidhje me çështjet e akomodimit, kontaktoni [email protected].

Jeta studentore në Kosovë
Universum ka një jetë shumë të pasur në kampus me aktivitete studentore, klube dhe vizita. Për studentët ndërkombëtarë organizohet një program i pasur ngjarjesh akademike, sociale dhe kulturore, të cilat përfshijnë ngjarje publike, seminare, seminare dhe konferenca, si dhe vizita studimore rajonale. Ka ngjarje të rregullta sociale për të festuar arritjet e studentëve, të tilla si ekspozita artistike, recitale muzikore dhe arritje të tjera jashtëshkollore.

Çfarë mund të bëni në Kosovë?
Përveç të qenit pjesë e aktiviteteve brenda dhe jashtë kampusit, studentët mund të eksplorojnë Kosovën vetë duke vizituar shumë atraksione që ka Kosova (disa prej tyre janë renditur më poshtë)