UNI – Universum International College, Model për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në kuadër të projektit CO-HOST

UNI - Universum International College, Model për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në kuadër të projektit CO-HOST
Lajme

UNI – Universum International College, Model për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në kuadër të projektit CO-HOST

Përfshirja e UNI – Universum International College në projektet e Erasmus+ është një aspekt i rëndësishëm i promovimit të bashkëpunimit dhe shkëmbimit ndërkombëtar midis studentëve dhe anëtarëve të stafit në Bashkimin Evropian. Në vazhdimësi të implementimit të projekteve, Zyra e Projekteve organizoi ngjarjen e radhës në kuadër të projektit CO-HOST, i cili mblodhi përfaqësues të shkollave profesionale të Kosovës.

Ky projekt ka për qëllim përcaktimin e një strategjie të mobilitetit midis institucioneve që vijnë nga shtetet anëtare të BE-së dhe institucioneve nga Ballkani Perëndimor, duke synuar promovimin e aktiviteteve të mobilitetit dhe avancimin e aftësive dhe kompetencave të mësimdhenesve, nxënësve dhe menaxherëve të shkollave profesionale.

Ngjarja filloi me regjistrimin e pjesëmarrësve, e ndjekur nga një fjalim i mirëpritur nga Prof. Dr. Ganimete Podvorica. Një prezantim i detajuar i projektit nga Prof. Podvorica shtjelloi mundësitë e mobilitetit gjatë shkollimit dhe trajnimit profesional, duke stimuluar një diskutim të hapur interaktiv midis pjesëmarrësve. Znj. Gabriella Ukaj bëri një prezantim praktik rreth manualit të regjistrimit të MOOC, i cili ishte i dobishëm për të pranishmit. Ngjarja theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe rrjetëzimit, dhe u shënua me reagime pozitive nga të pranishmit.

UNI mbetet lider në Kosovë me numrin më të madhë të projekteve në implementim nga programi ERASMUS+ i financuar nga BE.

UNI – Universum International College fuqizohet dhe menaxhohet nga Arizona State University, Universiteti më i madh publik në SHBA dhe #1 për inovacion.

Për më shumë informata rreth aktiviteteve të tilla, kontaktoni +38344144062, [email protected] ose ndiqni UNI në Facebook dhe Instagram.