ÇFARË MUNDËSIE E ARTË: Studio në Kosovë, por je student i Universitetit Northampton

ÇFARË MUNDËSIE E ARTË Studio në Kosovë, por je student i Universitetit Northampton
Lajme

ÇFARË MUNDËSIE E ARTË: Studio në Kosovë, por je student i Universitetit Northampton

Tash në kohën kur shumë nxënës të shkollave të mesme përcaktohen se ku do të vazhdojnë studimet, mendja e shumë prej tyre është që të kenë një diplomë ndërkombëtare. E aq më shumë angleze.

Por, studimet dhe jeta në Angli është e shtrenjtë, duke e bërë të pamundur edhe ngritja e çmimeve në secilin sektor. Kështu që Kolegji Universum ka arritur të sjell një mundësi të artë.

Nuk është si asnjë mundësi më parë. Në momentin që regjistroheni në Programin Northampton, do të keni qasje direkte në sistemin e këtij universiteti, e-mail me domain të tyre, qasje në bibliotekën digjitale të tyre dhe i gjithë komunikimi juaj do të jetë direkt me Universitetin e Northamptonit.

Ligjëratat mbahen në Kolegjin Universum, nga profesorë vendorë dhe ndërkombëtarë me orar fleksibil për çdo grup studentor me mundësi të mbajtjes së ligjeratave online dhe në kampus.

Thjeshtë diplomoheni sikur në Angli.

Programet në Bachellor janë: Dizajn Grafik, Teknologji e arkitekturës, Biznes dhe Menaxhment, Dizajn Mode dhe Shkenca Kompjuterike.

Programet në Master janë: Biznes dhe Menaxhment, Administrim Biznesi, Data Science & Analytics, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Data Science & Analytics dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare.

MOS HARRONI: Të gjithë studentët nga institucionet të arsimit të lartë që kanë përfunduar 2 vite në Bachelor apo 1 vit në Master mund të transferojnë studimet në programin e Northamptonit dhe të marrin diplomën dhe transkriptën angleze.

Për çdo informacion tjetër klikoni këtu: https://universum-ks.org/northampton/