Arizona State University financon projektin e parë hulumtues të realizuar nga Prof. Dr.Valon Murati, profesor në UNI – Universum International College në bashkëpunim me Universitetin Francisco Gavidia nga El Salvador

Studio Biznes dhe Menaxhment në UNI - Universum International College
News

Arizona State University financon projektin e parë hulumtues të realizuar nga Prof. Dr.Valon Murati, profesor në UNI – Universum International College në bashkëpunim me Universitetin Francisco Gavidia nga El Salvador

Rezultatet e shumëpritura të bashkëpunimit në mes UNI – Universum International College dhe rrjetit të universiteteve partnere të Arizona State University u arritën me anë të projektit të përbashkët me titull, ‘The role of education on integration of migrant communities of Kosovo and El Salvador in Europe: online education in focu’s. Për t’u implementuar, projekti financohet nga Arizona State University.

Ky projekt u realizua nga Ass. Prof. Valon Murati nga UNI – Universum International College në bashkëpunim me Prof. Cristina del Carmen Estrada Albeno nga Universiteti Francisco Gavidia nga El Salvadori. Projekti fokusohet në hulumtimin se si edukimi, veçanërisht ai online, mund të luajë një rol kryesor në integrimin e komuniteteve të emigrantëve nga Kosova dhe El Salvadori në Evropë. Hulumtimi do të përqendrohet rreth dy vendeve evropiane: Spanjës dhe Zvicrës.

Komunitetet e migracionit janë zakonisht komunitete të brishta brenda vendeve ku ata jetojnë. Megjithatë, roli dhe ndikimi i tyre në zhvillimin e vendeve ku ata kanë migruar dhe vendeve të origjinës janë të mëdha. Prandaj, integrimi i tyre në vendin mirgues është shumë i rëndësishëm për rolin e tyre në zhvillimin e të dy vendeve. Në këtë drejtim, edukimi i komuniteteve të migrantëve dhe më konkretisht edukimi online, përbën një mundësi të rëndësishme për integrimin e mëtejshëm të tyre në vendet migruese, duke ndikuar njëkohësisht në rritjen e rolit të tyre në mbështetjen e vendeve të origjinës. Prandaj, ky hulumtim trajton shumë çështje që lidhen me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm nga OKB, veçanërisht Objektivën 4 për cilësinë e arsimit, Objektivën 8 për punën e denjë dhe rritjen ekonomike, Objektivën 10 për pabarazinë e reduktuar dhe Objektivën 17 për partneritetin global për zhvillim të qëndrueshëm.

Suksesi i këtij projekti është dëshmi për përkushtimin dhe ekspertizën e anëtarëve të përfshirë. Ky projekt synon jo vetëm të nxjerrë në pah sfidat më të mëdha shoqërore, por gjithashtu të ofrojë zgjidhje praktike që mund të përmirësojnë jetën e individëve dhe komuniteteve.

Ky bashkëpunim dhe shumë projekte tjera hulumtuese me rrjetin e universiteteve partnere të Arizona State University, që do të publikohen në ditët në vijim, dëshmon angazhimin e UNI – Universum International College  në promovimin e qëllimeve të qëndrueshme të zhvillimit, në përkrahjen e inovacionit në arsim dhe integrimin e komuniteteve të ndryshme në shoqëritë tona.

UNI – Universum International College fuqizohet dhe menaxhohet nga Arizona State University, Universiteti më i madh publik në SHBA dhe #1 për inovacion.

Për më shumë informata rreth aktiviteteve të tilla,  kontaktoni +38344144062, [email protected] ose ndiqni UNI në Facebook and Instagram.