Përfaqësuesja e Arizona State University promovon vullnetarizmin para studentëve të UNI

Vullnetarizmi, Cintana, zyra nderkombetare
NewsInternational

Përfaqësuesja e Arizona State University promovon vullnetarizmin para studentëve të UNI

Në eventin e fundit “Meet and Greet” të organizuar nga zyra e karrierësUNI-Universum International College powered by Arizona State University , znj. Diana Martinez, një vullnetare entuziaste dhe përfaqësuese e Arizona State University, ndau njohuri të shumëta në sferën dinamike të iniciativave globale të vullnetarizmit. Ngjarja hodhi dritë mbi përvojat vullnetare të Dianës gjatë hapave të saj të parë në ASU. Ajo poashtu theksoi angazhimin e saj për nxitjen e mundësive të shkëmbimit të studentëve dhe udhëheqjen e programeve inovative me diploma të dyfishta.

Martinez, u thellua më shumë në avantazhet e të qenit pjesë e një komuniteti të gjerë global të përbërë nga institucione anëtare të lidhura përmes rrjetit Cintana. Ajo theksoi ndikimin e thellë të kësaj platforme bashkëpunuese, duke nënvizuar se si ajo i kapërcen kufijtë gjeografikë për të krijuar një mjedis ku idetë dhe kulturat përplasen. Shprehja “UNI-Universum International College powered by Arizona State University” rezonoi gjatë gjithë diskutimit, duke përmbledhur pozicionin unik të universitetit në rrafshin akademik përmes partneritetit të tij strategjik me ASU.

Një nga pikat kryesore të fjalimit të Martinezit ishte theksi mbi fuqinë transformuese të vullnetarizmit në botën e sotme. Ajo foli se si vullnetarizmi është një katalizator për ndryshime pozitive në shkallë globale. Martinez theksoi se vullnetarizmi jo vetëm që pasuron jetën e individëve, por gjithashtu kontribuon në nxitjen e mirëkuptimit dhe krijimit të një bote më të ndërlidhur.

Iniciativat e ASU u vlerësuan si forcë shtyse për ndryshime pozitive, duke nxitur një ndjenjë uniteti midis institucioneve partnere që kapërcen kufizimet gjeografike.

Për më shumë informata rreth aktiviteteve tona, kontakto +38344144062, [email protected] ose ndiqni UNI në Facebook and Instagram.