Çka mund të bëjë me diplomën e Shkencave Kompjuterike?

Çka mund të bëjë me diplomën e Shkencave Kompjuterike?
Lajme

Çka mund të bëjë me diplomën e Shkencave Kompjuterike?

Të pasionuarit pas teknologjisë, respektivisht për Shkencat Kompjuterike, është edhe fitimprurëse në këtë kohë të zhvillimit të teknologjisë. Aftësia e fituar për inteligjencën artificiale, sistemet e bazës së të dhënave, gjuhët e programimit, bioinformatikën dhe teorinë e kompjuterit janë mozaiku i cili në tërësi përbënë atë që quhet “Shkenca Kompjuterike”.

Në shtetet në zhvillim rëndësi të veçantë i kanë kushtuar shkencave kompjuterike, për arsye se shumica e mjeteve të punës kanë shkuar drejt digjitalizimit dhe nuk bëhën në mënyrë manuale si më herët. Zhvillimi i teknologjisë ka prekur thuasje në të gjitha fushat e jetës.

UNI – Universum International College, krahas degëve të tjera ka edhe drejtimin Shkenca Kompjuterike. Ku me një staf profesional dhe ambiente të përshtatshme ju mundëson të jeni prej më të mirëve në këtë fushë. Po ashtu mundësia për studime jashtë vendit, në kuadër të UNI – Universum International College, ju mundëson juve qasje më të lehtë në tregun ndërkombëtar.

Inovacioni është prej gjërave kryesore që duhet ketë parasysh një ‘Programer’ e siç dihet, UNI, menaxhohet nga Univeresiteti më inovativ në SHBA, Arizona State University.

Pajisu me diplomë të njohur nderkombëtarisht, nga UNI – Universum International College i cili menaxhohet nga Arizona State University.

Për më shumë informata rreth programit kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni UNI – n në facebook & instagram.