Rëndësia e Gjuhës Angleze në aspektin profesional

image
Lajme

Rëndësia e Gjuhës Angleze në aspektin profesional

“Njohja e gjuhëve është dera e mençurisë, dhe suksesit.”, andaj njohja e gjuhëve është tejet e rëndësishme e sidomos njohja e gjuhës angleze.

Gjuha është mjeti ynë kryesor i komunikimit; është mënyra se si i ndajmë mendimet tona me të tjerët. Qëllimi dytësor i një gjuhe është të përcjellë ndjenjat, emocionet ose qëndrimet e dikujt. Anglishtja është një gjuhë e tillë në botë që i plotëson të dyja qëllimet e mësipërme. Është bërë pjesë përbërëse e pothuajse çdo fushe ekzistuese. Ne e përdorim atë si gjuhë ndërkombëtare për të komunikuar në shumë fusha, duke filluar nga biznesi në argëtim. Gjuha angleze hap një oqean mundësish karriere për ata që flasin. Ajo është kthyer në një kërkesë të pashmangshme për fusha dhe profesione të ndryshme si mjekësia, informatikë etj. Në botën me zhvillim të shpejtë, është thelbësore të kemi një gjuhë të përbashkët që mund ta kuptojmë për të përdorur sa më mirë të dhënat dhe informacionin e disponueshëm. Si rezultat, gjuha angleze është bërë një depo e njohurive të ndryshme duke filluar nga fushat sociale në ato politike. E një ndër universitetet me planprogramin më të mirë për mësimin e kësaj gjuhe është Kolegji Universum.

Për më shumë informata rreth programit kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universumfacebook & Instagram .