Studentja e Kolegjit Universum zgjidhet Drejtoreshë Ekzekutive e BONEVET

185302474_4039734259456599_7898478408791538028_n-1170x400
Mireqenia

Studentja e Kolegjit Universum zgjidhet Drejtoreshë Ekzekutive e BONEVET

Bordi i BONEVET ka emëruar drejtoreshë ekzekutive znj. Diana Luzha.Diana Luzha ka përfunduar studimet themelore në Shkenca Politike dhe Administrim Publik në Kolegjin Universum , dhe është në studime të nivelit Master Qeverisje Lokale dhe Shoqëri Demokratike, në kuadër të Fakultetit Jurdik.Sa i përket anës profesionale angazhimet e Dianës përfshijnë një mori praktikash, në institucione të ndryshme si ato Publike në Komunë të Kaçanikut, Institucion Bankar Raiffeisen Bank; aktivitete të facilitimit, mentorimit dhe tutorimit si në Program të USAID/Global Communities, Kosova Women for Women, në institucion të Arsimit të lartë (Kolegjin Universum) si dhe në programin e UNICEF-it në Kosovë etj.